17. listopad pohledem našich žáků

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Významná výročí, mezi něž 17. listopad určitě patří, si lze připomínat různým způsobem. Žáci naší školy oboru podnikání vytvořili sérii výtvarných prací, koláží s tématikou nadcházejícího svátku, který zanedlouho oslavíme. V jejich originálních výtvorech převažují pojmy jako svoboda, demokracie, lidská práva, tedy hodnoty, o nichž se starším generacím mohlo pouze zdát a které se začaly před 34 lety postupně naplňovat. Připomeňme si …

„Boříme stereotypní předpoklady“ 

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Genderové stereotypy jsou tématem, které je velmi aktuální a diskutované. O co vlastně jde? Genderové stereotypy jsou určité předpoklady a očekávání společnosti, jak se mají lidé chovat vzhledem k jejich pohlaví.   Na naší škole máme mnoho oborů, u nichž by se právě s ohledem na genderové stereotypy dalo očekávat, že jsou zaměřené pouze na chlapce, muže.   Žáci prvního ročníku nástavby …

Nová odborná učebna pro obor MIEZ

Pavlína Jílková Novinky, Zprávy z akcí

Střední škola polytechnická Brno, Jílová se stala první vlaštovkou v projektu Alca školám. Díky tomuto projektu škola získala moderní vybavení pro praktickou výuku v podobě výrobků sanitární techniky, na kterých si žáci mohou vyzkoušet úkony, které jsou nezbytné pro jejich budoucí praxi v oboru.  Řízení projektu měl na starost vedoucí oddělení marketingu společnosti Alca Petr Neumann ve spolupráci s ředitelem …

Návštěva dětí z Mateřské školy Pohádka na SŠP Brno, Jílová

David Čížek Zprávy z akcí

Dětem z Mateřské školy Pohádka se naskytla 12.6. unikátní příležitost navštívit, ale především poznat a zažít život na naší škole. Skupina 25 dětí v doprovodu paní učitelek byla pozvána, aby u nás strávila část dopoledne a vyzkoušela si práci se dřevem. Děti si prohlédly školu, předaly vysvědčení končícím žákům třídy I3.B a podívaly se na Domov mládeže. Největší vzrušení však …

Po škole nAKAfe

David Čížek Zprávy z akcí

S žáky nástavby Podnikání jsme se vydali po škole nAKAfe do strategicko-kreativní agentury Aetna. Společnost Aetna v rámci zapojení odborníků z praxe ve výuce – i po výuce nám umožnila nahlédnout zrealizovaných i plánovaných projektů. Dozvěděli jsme se novinky z oblasti augmentované reality a jejího využití v marketingu. Nejde jen o koncept využitelný při lovení pokémonů, ale i možnost vyzkoušet si prostřednictvím aplikace – nové boty, …

Den Země na Jílové

David Čížek Zprávy z akcí

V dubnu se po celém světě slaví mezinárodní Den Země. Naše škola samozřejmě nezůstává pozadu a připojuje se každoročně k této velké události. Letos si učitelé různých předmětů přírodovědných oborů přichystali projekty věnované potravinám. V hodinách se žáci věnovali problematice produkce, výroby, zpracování, distribuce, spotřeby a hlavně plýtvání potravinami. Cílem bylo poukázat především na složitost a provázanost tohoto problému, který …

Vstup odborníka z praxe ve výuce předmětu Management a marketing

David Čížek Zprávy z akcí

V dnešní době velmi frekventovaná zkratka AI (Artificial Intelligence) neboli umělá inteligence má využitelnost v mnoha oblastech. Nezůstáváme pozadu a sledujeme trendy! V rámci Šablon pro SŠ a VOŠ se zrealizovala aktivita zaměřená na propojení teorie s praxí. Nástavba Podnikání v předmětu Management a marketing získala cenné informace z praxe o využití AI v oblasti marketingu od Lukáše Wiesnera, manažera …

Jak si splnit své finanční cíle?

David Čížek Zprávy z akcí

Řešením této otázky se zabývali žáci 1. a 2. ročníku nástavby Podnikání v rámci soutěže zaměřené na finanční gramotnost a plánování. K simulaci bylo využito on-line hry Fingrplay – www.fingrplay.cz. Prostřednictvím této hry měli žáci možnost žít život vybrané rodiny po 30 let. Za tuto poměrně dlouhou dobu rodinu potkají různé příležitosti i nástrahy, které „píše sám život“. Zajistit si vlastní bydlení, …

25. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2023

Pavlína Jílková Novinky, Zprávy z akcí

V přelomovém týdnu února a března naše škola přivítala, jakožto pořadatel soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2023, celkem 23 žáků 3. ročníků oboru instalatér z téměř celé ČR. Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v úterý 28. 2. 2023 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v krásném prostoru Zastupitelského sálu. Pro soutěžící bylo na brněnském výstavišti připraveno celkem 6 kategorií soutěže, ve kterých …

Přednáška k výstavě Ovzduší nemá hranice

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Naše škola pravidelně vítá odborníky z různých oborů, kteří svoje zkušenosti a vědomosti předávají žákům. Výstavu s titulem Ovzduší nemá hranice, která je nainstalována v prostoru před „akvárkem“, tak doprovodila přednáška Ing. Markéty Durnové, která je vedoucí referátu ochrany ovzduší Magistrátu města Brna. Paní inženýrka si pro nás připravila zajímavou  přednášku vedenou formou kvízových otázek a diskuzí se žáky. Tuto přednášku naleznete v příloze, …