Jílováci poznávají nové technologie

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Ve dnech 12. – 13. září 2019 se žáci  naší školy zúčastnili projektu FabLab Experience. Navštívili pojízdné dílny s moderními výrobními stroji – řezacím plotrem a termolisem, 3D tiskárnou, laserovou řezačkou, kooperativním robotem, modelovací frézkou a elektronovým mikroskopem. Pracovníci sdílené dílny FabLab Brno provedli interiéry takzvaných pojízdných dílen skupiny s maximálním počtem 15ti účastníků. Žáci následně zjistili, jak jednotlivé přístroje …

Vůně úspěchu a luxusní kanceláře

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Nástavba Podnikání 2. ročník vyrazila na odbornou exkurzi do mezinárodně úspěšné firmy NOTINO.   Žáci byli v krátkosti seznámeni s historií firmy NOTINO z hlediska jejího vzniku a následného rozšíření do 23 zemí. Pozornost byla věnována marketingovým nástrojům – výběru mezinárodního označení firmy, designu loga, které se promítá do veškerých propagačních materiálů a zároveň také i do designu kancelářských prostor. Další část přednášky byla věnována lidským …

Návštěva divadelního představení Kámen a bolest v Městském divadle Reduta

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

V horkém letním dopoledni ve čtvrtek 13. června 2019 se studenti třídy MIEZ1. zúčastnili v nově zrekonstruované budově divadle Reduta na Zelném trhu v Brně divadelního přestavení Kámen a bolest, které je divadelní adaptací stejnojmenného slavného románu Karla Schulze Hra samotná mapuje životní osudy jednoho z velikánů italské renesance, sochaře a malíře Michelangela Buonarrotiho a jeho tvorbu, především slavných soch, jimiž jsou Pieta a …

Jílová na Svátku řemesel v Kunštátě

Irena Langerová Zprávy z akcí

O minulém víkendu jsme se zúčastnili skvělé akce – Svátku řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě. Pod širým nebem probíhalo představení lidových a uměleckých řemesel a krásných koní a také bohatý program spojený s řemeslnou výrobou. Zde jsme samozřejmě s našimi řemesly nemohli chybět. V sobotu ráno, zatímco my ostatní jsme možná ještě spali, nabalili p. Štěpánek a p. Borek za pomoci …

Soutěž „O putovní pohár SYSTHERM“

Irena Langerová Zprávy z akcí

Jako tradičně se naši žáci zúčastnili soutěže v Sušici, která se konala 15. – 17. 5. 2019. Soutěž pořádá učiliště Sušice společně s firmou SYSTHERM. Za naši školu se soutěže zúčastnili Vašek Mlejnek a Michal Sojka, kteří soutěžili jako družstvo o putovní pohár SYSTHERM.  Letošní 11. ročník soutěže byl zahájen ve velkém stylu v kině SISRKUS. Celý večer moderoval Jakub Kohák – náš nejslavnější …

Studentské volby do Evropského parlamentu

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Ve  čtvrtek dne 9. května 2019 proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu, jejichž pořadatelem je nezisková organizace Jeden svět na školách ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Volit mohli všichni žáci školy starší 15ti let, kteří vybírali z nabídky 39ti politických stran a uskupení. Celá akce proběhla v prostorách  našeho „Akvárka“ a zúčastnilo se jí celkem …

Dobyli jsme Jeseníky

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Dne 6. května 2019 se žáci elektrooborů tříd E1.*, Ezp2., Ezp3. a MIEZ3. zúčastnili odborné exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která je vybudovaná v Hrubém Jeseníku. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW. Hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktuální …

Den Země – den činu na Jílové

Monika Smrčková Zprávy z akcí

Dne 2.5. se konal na naší projektový den Den země –  den činu, zaměřený na odpady.  S žáky prvního ročníku oboru dřevostavby a technického zařízení budov jsme nejdříve v přírodním areálu školy řešili diskuzí ve skupinách vlastní zkušenost s odpadem – kolik ho doma vyprodukují, jak s ním nakládají, kolik je stojí svoz. Po té dávali dohromady už jako třída nápady, jak se s odpadem …

Odvahu a odhodlání to má naše PODNIKÁNÍ

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Podnikání „dobylo“ JIC a Impact Hub Vycházející hvězdy businessu z nástavby Podnikání se seznámily s možnostmi podpory začínajícím i déle působících podnikatelů v Jihomoravském inovačním centru (JICu), FabLabu a Impact Hubu v Brně.  … a protože razíme heslo „škola hrou“, nevyužit nezůstal ani klavír na recepci JICu a „hrálo se“. Tak jako žáci nezapomenou na možnosti podpory podnikatelů, technické zázemí 3D tiskáren, plotrového tisku, laseru …