Po škole nAKAfe

David Čížek Zprávy z akcí

S žáky nástavby Podnikání jsme se vydali po škole nAKAfe do strategicko-kreativní agentury Aetna. Společnost Aetna v rámci zapojení odborníků z praxe ve výuce – i po výuce nám umožnila nahlédnout zrealizovaných i plánovaných projektů. Dozvěděli jsme se novinky z oblasti augmentované reality a jejího využití v marketingu. Nejde jen o koncept využitelný při lovení pokémonů, ale i možnost vyzkoušet si prostřednictvím aplikace – nové boty, …

Den Země na Jílové

David Čížek Zprávy z akcí

V dubnu se po celém světě slaví mezinárodní Den Země. Naše škola samozřejmě nezůstává pozadu a připojuje se každoročně k této velké události. Letos si učitelé různých předmětů přírodovědných oborů přichystali projekty věnované potravinám. V hodinách se žáci věnovali problematice produkce, výroby, zpracování, distribuce, spotřeby a hlavně plýtvání potravinami. Cílem bylo poukázat především na složitost a provázanost tohoto problému, který …

Vstup odborníka z praxe ve výuce předmětu Management a marketing

David Čížek Zprávy z akcí

V dnešní době velmi frekventovaná zkratka AI (Artificial Intelligence) neboli umělá inteligence má využitelnost v mnoha oblastech. Nezůstáváme pozadu a sledujeme trendy! V rámci Šablon pro SŠ a VOŠ se zrealizovala aktivita zaměřená na propojení teorie s praxí. Nástavba Podnikání v předmětu Management a marketing získala cenné informace z praxe o využití AI v oblasti marketingu od Lukáše Wiesnera, manažera …

Jak si splnit své finanční cíle?

David Čížek Zprávy z akcí

Řešením této otázky se zabývali žáci 1. a 2. ročníku nástavby Podnikání v rámci soutěže zaměřené na finanční gramotnost a plánování. K simulaci bylo využito on-line hry Fingrplay – www.fingrplay.cz. Prostřednictvím této hry měli žáci možnost žít život vybrané rodiny po 30 let. Za tuto poměrně dlouhou dobu rodinu potkají různé příležitosti i nástrahy, které „píše sám život“. Zajistit si vlastní bydlení, …

25. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2023

Pavlína Jílková Novinky, Zprávy z akcí

V přelomovém týdnu února a března naše škola přivítala, jakožto pořadatel soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2023, celkem 23 žáků 3. ročníků oboru instalatér z téměř celé ČR. Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v úterý 28. 2. 2023 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v krásném prostoru Zastupitelského sálu. Pro soutěžící bylo na brněnském výstavišti připraveno celkem 6 kategorií soutěže, ve kterých …

Přednáška k výstavě Ovzduší nemá hranice

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Naše škola pravidelně vítá odborníky z různých oborů, kteří svoje zkušenosti a vědomosti předávají žákům. Výstavu s titulem Ovzduší nemá hranice, která je nainstalována v prostoru před „akvárkem“, tak doprovodila přednáška Ing. Markéty Durnové, která je vedoucí referátu ochrany ovzduší Magistrátu města Brna. Paní inženýrka si pro nás připravila zajímavou  přednášku vedenou formou kvízových otázek a diskuzí se žáky. Tuto přednášku naleznete v příloze, …

Diskuze na téma odpady

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

První ročníky učebních oborů podlahářů a montérů suchých staveb se staly účastníky diskuzního bloku, který si pro ně připravily vyučující ekologie a občanské nauky. Žákům byla představena problematika nakládání s odpady, které každý z nás produkuje. Cílem bylo aby si žáci uvědomili, že nesou osobní odpovědnost za své spotřebitelské chování, osvojili si nové poznatky a návyky směřující k předcházení vzniku odpadů a aktivně …

Krajské setkání parlamentů

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

22.2.2023 se na naší škole konala akce – Krajské setkání parlamentů základních a středních škol, které se zúčastnilo 12 základních škol, 28 středních škol, Studentský parlament města Kyjov, zástupci Parlamentu dětí a mládeže České republiky, Jan Gondek Předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. Zúčastnili se také významní hosté jako hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, Mgr. Lucien Rozprým (vedoucí oddělení …

Zapojení odborníků z praxe ze společnosti Kyndryl ve výuce

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Jak vypadá svět v obrovské korporátní společnosti? To nám přišli představit Slávek, Bára a Martin ze společnosti Kyndryl.  V rámci Šablon pro SŠ a VOŠ se zrealizovala aktivita zaměřená na propojení teorie s praxí. Odborníci z praxe se zapojili do výuky předmětů Ekonomika, Marketing a management na nástavbě Podnikání – 1. a 2. ročník. Na praktických příkladech vysvětlili a objasnili …

„Suchej únor“ výstupy do kampaně žáků nástavby Podnikání

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Vynechání alkoholu na měsíc může mít řadu pozitivních účinků na zdraví a životní styl. Měsíc únor je spojený s kampaní „Suchej únor“, která se zaměřuje na podporu abstinence a omezení konzumace alkoholických nápojů v měsíci únoru. Do této aktivity se zapojují nejen jednotlivci, ale i celé firmy v rámci aktivit zaměřených na péči o zaměstnance, CSR (Společenské odpovědnosti firem) či v rámci PR …