Soutěž nástavby Podnikání: psaní všemi deseti

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Nástavba Podnikání poměřila své síly v dovednosti psaní „všemi deseti“ hmatovou metodou. Z klávesnic se téměř „kouřilo“. Kombinace odhodlání účastníků, rychlého a přesného pohybu prstů po jednotlivých klávesách písmen se proměnila na luxusní výsledky. Neuvěřitelných 256 čistých úhozů za minutu při opisu pětiminutového textu v čele vynikajících výkonů. Gratulace vítězům, „klobouček“ všem účastníkům a poděkování partnerovi soutěže Tron Laser Aréna, Sport Balkán.   …

Propojování poznatků a posilování mezipředmětových vztahů ve výuce aneb Letem světem – z lineární do cirkulární ekonomiky

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Žáci nástavby prvního ročníku Podnikání se pod vedením učitelů ekologie a ekonomie zamýšleli nad trvale udržitelným rozvojem a přístupem firem. V rámci hodiny marketingu jsme si vysvětlili principy přístupu tzv. udržitelného rozvoje. Cílem udržitelného rozvoje je rozvoj lidské společnosti s ohledem na hospodářský a společenský pokrok při zachování a péči o životní prostředí. Tento soulad je nezbytný jak pro podnikatelskou …

Tandemová výuka na SŠP Jílová

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

V souvislosti s výzvou Šablony 2 jsme na SŠP Jílová využili možnost zařadit tzv. tandemovou výuku. Co to vlastně je a v čem je výhoda tohoto přístupu? Tandemová neboli párová výuka je účast dvou pedagogů na jedné vyučovací hodině, kterou společně připraví a zrealizují. Přestože je příprava hodiny náročnější než příprava na běžnou hodinu, pro žáky má tato výuka mnoho nesporných výhod. Přítomnost …

Soutěž učeň instalatér 2022

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Ve dnech 19. 4. – 22. 4. 2022 proběhl 24. ročník celostátního finále soutěže Učeň instalatér 2022. Soutěže se zúčastnilo 28 postupujících ze všech krajů České republiky. Soutěž se skládala, jak z teoretické části (testy), tak z praktického provádění zadání. Náš žák Patrik Hrazdíra se umístil ve velké konkurenci na krásném 3. místě – blahopřejeme:-) Mgr. Vladimír Pekařík

Vyhlášení soutěže chlazení na BVV

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Celostátní finále soutěže oboru chlazení se konalo 21. a 22. 4. 2022 na BVV. Žáci vyráběli funkční zařízení k chlazení nápojových soudků. Naši žáci se umístili: 4. místo Roman Brandejs – přičemž mu 3. místo uniklo o 1 bod, 5. místo Karel Kašpar. Mgr. Vladimír Pekařík

Velikonoční dílny

Lenka Pokorná Zprávy z akcí

Před Velikonoci žáci zavítali do „akvárka“, kde probíhaly Velikonoční dílny. Každý žák si mohl dekorovat vlastní květináč ubrouskovou technikou. Po zaschnutí si zasadili do květináče ječmen a následně dekorovali velikonočními ozdobami. Na výběr bylo mnoho dekorací jako byla barevná vajíčka, kuřátka, slepičky, stužky a mnoho dalšího. Velikonoční květináče s osením se žákům velice povedly. 

Jak to chodí při výběru zaměstnanců

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

První ročník nástavby Podnikání se on-line propojil s Janou Vávrovou, projektovou manažerkou společnosti Grafton Recruitment. Tato firma se řadí k největším personálním agenturám v Evropě. Veškeré předané informace byly přímo světové a velmi poučné. Jana nám velmi trpělivě odpovídala na připravené otázky týkající se fungování personální agentury, procesů při výběru zaměstnanců a tipů, jak zaujmout ještě před samotným pohovorem. Jsme moc rádi, …

Den pro parlament

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Úterý 5. dubna 2022 byl den, který se nesl v duchu menšího školení pro členy žákovského parlamentu. Během dne se žáci školili na téma co je to vlastně parlament, jak vypadá ideální člen parlamentu, jak takového člena vybrat a vyzkoušeli si i tvorbu inzerátu pro nabídku práce. Součástí projektového dne byl i lasergame v Tron Laser Aréna v areálu Sport …

Nástavba Podnikání zestárla o 30 let

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Minulý týden byl ve znamení mnoha událostí, ze kterých vybíráme pro tento článek dvě. První událostí byl Global Money Week – celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zaměřená na podporu finanční gramotnosti a osvětu v oblasti finanční prosperity. Druhou událostí byla změna zimního času na letní. Přestože jsme si všichni přetočili hodinky o jednu hodinu dopředu, žáci obou …

Přednáška firmy TZpro s.r.o.

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Ve čtvrtek 17. března se žáci všech ročníků oboru Technická zařízení budov, zúčastnili v Aulách školy Jílová, přednášky firmy TZpro s.r.o. Na uvítanou dostali žáci drobné dárky, usadili se a pozorně poslouchali přednášku zástupců společnosti TZpro, která nabízí komplexní služby v oblasti technických a technologických zařízení budov, především z hlediska zásobování teplem, vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Žákům bylo vysvětleno, že s rostoucím trendem úspor …