Jak se nezadlužit a splnit si své finanční cíle

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Nástavba Podnikání prověřila znalosti a dovednosti v oblasti finanční gramotnosti a udržitelného rozvoje . V rámci hry Dr. Zdědil a pan Zdražil jsme ve třídě vytvořili rodiny, které se snažily naplnit své finanční cíle a využívat k tomu nástrojů finančních trhů. Jak to celé probíhalo?  Žáci si vylosovali příslušnou roli, kterou po dobu hry v rodině zastávali. Každý člen rodiny …

Doba genová ve VIDA! science centru

David Čížek Aktuální informace, Zprávy z akcí

V adventním čase zavítali žáci TZB1 do VIDA! science centra, kde měli nejen možnost projít si zdarma celou expozici a vše si v ní vyzkoušet, ale hlavně se zúčastnili přednášky věnované genetice. Ve třech blocích přednášek jsme se srozumitelnou formou od odborníků z Akademie věd ČR (AVČR) dověděli o funkci genů, jak jsou řízeny a jaký mají podíl na fungování …

Den stromů na Jílové

David Čížek Zprávy z akcí

Představte si, že stojíte v krásné zahradě, kde kdysi stávala u chalupy stará vzrostlá lípa. Dnes už tam strom ale nestojí a na jeho místě zbyl je obrovský pařez. Co všechno se jeho pokácením změnilo? Společně se žáky jsme se ku příležitosti Dne stromů zamýšleli nad obrazem znázorňujícím tento podivný skutek a diskutovali nejrůznější následky s ním spojené. Zazněly různé nápady, ať …

Svíčky se SŠEE Sokolnice

Lenka Pokorná Domov mládeže, Zprávy z akcí

Včera nás v odpoledních hodinách navštívili žáci ze SŠEE ze Sokolnic a společně s našimi odlévali svíčky. Vše se odehrávalo ve výtvarné dílně, k dispozici bylo velké množství různých forem, velkých i malých. Účastníci se dohodli na modré a tyrkysové barvě svíček a kokosové vůni. Každý si udělal dvě velké svíčky. Moc se povedly! V mezi čase si všichni ještě …

Jak si „Jílováci“ připomínají Mezinárodní den bez aut

Jiří Jurda Zprávy z akcí

Září je měsícem, ve kterém si připomínáme Mezinárodní den bez aut. Tento den se každoročně slaví 22. září a má poukazovat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu.   V rámci předmětu ekologie se naši žáci ze třídy T1.A připojili k tomuto významnému dnia navštívili centrálu Brněnských komunikací a.s. (BKOM). Mezinárodní den bez aut jsme pojali tedy spíše jako den s auty, kdy …

Slunovracení 2022

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Slunovracení letošního školního roku 2022/2023 se v úterý 27. září z důvodu nepříznivého počasí uskutečnilo ve školní tělocvičně. V poledne paní Bušková zahájila celou akci, následně žáci 1. ročníku pronesli slib, a poté pan ředitel pronesl svůj proslov k žákům a popřál hodně štěstí. Žáci se náramně bavili. V první části se soutěžilo v hodu na koš, kde si každá třída zvolila …

Soutěž nástavby Podnikání: psaní všemi deseti

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Nástavba Podnikání poměřila své síly v dovednosti psaní „všemi deseti“ hmatovou metodou. Z klávesnic se téměř „kouřilo“. Kombinace odhodlání účastníků, rychlého a přesného pohybu prstů po jednotlivých klávesách písmen se proměnila na luxusní výsledky. Neuvěřitelných 256 čistých úhozů za minutu při opisu pětiminutového textu v čele vynikajících výkonů. Gratulace vítězům, „klobouček“ všem účastníkům a poděkování partnerovi soutěže Tron Laser Aréna, Sport Balkán.   …

Propojování poznatků a posilování mezipředmětových vztahů ve výuce aneb Letem světem – z lineární do cirkulární ekonomiky

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Žáci nástavby prvního ročníku Podnikání se pod vedením učitelů ekologie a ekonomie zamýšleli nad trvale udržitelným rozvojem a přístupem firem. V rámci hodiny marketingu jsme si vysvětlili principy přístupu tzv. udržitelného rozvoje. Cílem udržitelného rozvoje je rozvoj lidské společnosti s ohledem na hospodářský a společenský pokrok při zachování a péči o životní prostředí. Tento soulad je nezbytný jak pro podnikatelskou …

Tandemová výuka na SŠP Jílová

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

V souvislosti s výzvou Šablony 2 jsme na SŠP Jílová využili možnost zařadit tzv. tandemovou výuku. Co to vlastně je a v čem je výhoda tohoto přístupu? Tandemová neboli párová výuka je účast dvou pedagogů na jedné vyučovací hodině, kterou společně připraví a zrealizují. Přestože je příprava hodiny náročnější než příprava na běžnou hodinu, pro žáky má tato výuka mnoho nesporných výhod. Přítomnost …

Soutěž učeň instalatér 2022

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Ve dnech 19. 4. – 22. 4. 2022 proběhl 24. ročník celostátního finále soutěže Učeň instalatér 2022. Soutěže se zúčastnilo 28 postupujících ze všech krajů České republiky. Soutěž se skládala, jak z teoretické části (testy), tak z praktického provádění zadání. Náš žák Patrik Hrazdíra se umístil ve velké konkurenci na krásném 3. místě – blahopřejeme:-) Mgr. Vladimír Pekařík