Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

závěrečné zkoušky za školní rok 2019/2020 – prosinec 2020

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace


1. prosince 2020
Termín písemné zkoušky
2. – 4. prosinec 2020
Termíny praktické zkoušky

15. prosince 2020
Termíny ústní zkoušky