Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Písemná zkouška

1. prosince 2023 – Jílová 164/36g

Praktická zkouška

4. až 6. prosince  2023 – dle dispozic OV


Ústní zkouška

13. prosince 2023 – Jílová 164/36gInformace k opravným závěrečným zkouškám


Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Oznámení ředitele školy o účasti na opravných závěrečných zkouškách - formulář ke stažení