Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Termíny opravných závěrečných zkoušek za školní rok 2018/2019 – prosinec 2019

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace


2. prosince 2019
Termín písemné zkoušky

 3. - 5. prosince 2019
Termíny praktické zkoušky

 16. prosince 2019
Termín ústní zkoušky