Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Písemná zkouška
3. prosince 2021 - Jílová 164/36g

Platí pouze pro uchazeče, kteří jsou oprávněni konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

Na základě OOP ze dne 29. 1. 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 je písemná závěrečná zkouška pro šk. r. 2020/21 zrušená ředitelem školy.

Ústní zkouška
15. prosince 2021 - Jílová 164/36g
(Platí pouze pro uchazeče, kteří jsou oprávněni konat opravnou nebo náhradní zkoušku)

Praktická zkouška
6. – 8. prosince - dle dispozic OV
(Platí pouze pro uchazeče, kteří jsou oprávněni konat opravnou nebo náhradní zkoušku)


Informace k opravným závěrečným zkouškám


Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Oznámení ředitele školy o účasti na opravných závěrečných zkouškách - formulář ke stažení