Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Písemná zkouška

3. června 2024, Jílová 164/36g

Praktická zkouška

4. až 17. června 2024 dle dispozic OV


Ústní zkouška

13. až 25. června 2024, Jílová 164/36g


Slav. vyřazení absolventů

26. června 2024 v posluchárně Ekonomicko-správní fakulty MU


Informace k opravným závěrečným zkouškám


Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Oznámení ředitele školy o účasti na opravných závěrečných zkouškách - formulář ke stažení