Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

závěrečné zkoušky za školní rok 2019/2020 – červen 2020

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY: JAK TO BUDE VYPADAT VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - aktuální informace


1. června 2020
Termín písemné zkoušky

 2. - 11. června 2020
Termíny praktické zkoušky

 11. - 19. června 2020
Termíny ústní zkoušky

Slavnostní vyřazení absolventů se bude konat 23. června 2020.

Harmonogram ZZ pro jednotlivé obory zveřejníme nejpozději 2 měsíce před písemnou ZZ (tj. do konce března).