Další odborné vzdělávání

Naše škola nabízí profesní rekvalifikace a kurzy ve stavebnictví, stejně jako například svářečskou školu.  Kromě toho ale také nabízíme další možnosti odborné vzdělávání, jako například:
Dálkové studium Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Jedná se o zkrácené jednoleté denní a dvouleté dálkové studium elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na chladírenskou a klimatizační techniku. Provádí se pro organizace nebo podnikatele vlastnící živnostenský list, kteří na toto studium vysílají své pracovníky – zaměstnance.

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-51-H/02 (získání výučního listu) se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice v souladu s nařízením vlády 194/2022. Dále ve spolupráci se Svazem chlaďařů, pořádáme přípravný kurz a následně zkoušku k získání Certifikátu pro zacházení s regulovanými látkami a fluorovými, skleníkovými plyny v souladu s nařízením Komise ES číslo 303/2008

Vyhláška 250/2021 Sb.
Absolvent může získat (po školení a úspěšném vykonání příslušných zkoušek v závislosti na uznané době praxe) odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 250/2021 Sb. (nahrazuje dřívější vyhl. 50/78 Sb.).