Domov mládeže


V současné době je domov mládeže na školní rok 2020/21 plně obsazen. Bližší informace k možnostem ubytování vám podá Mgr. Lenka Pokorná, vedoucí vychovatelka, kontakt: 601 57 60 41, pokorna@jilova.cz

.

Pokyn k provozu domova mládeže Střední školy polytechnické Brno, Jílová v termínu od 11.5.2020 do konce školního roku 2019/20

Od pondělí 11. května 2020 je domov mládeže otevřen pro žáky končících ročníků.

Od neděle 31. května 2020 od 18,00 bude domov mládeže opět otevřen pro žáky nižších ročníků, kteří se budou účastnit OVC a praxe. Úplata za ubytování bude přiměřeně snížena. V případě, že žák potřebuje ubytování i v době teorie z důvodu uzavírání klasifikace, konzultujte svůj požadavek na ubytování s Mgr. Pokornou (v tomto případě by se úplata nesnižovala).

Školní jídelna vaří pouze obědy.

Zletilý žák nebo student nižších ročníků nebo zákonný zástupce nezletilých žáků vyjádří svůj zájem o ubytování od 31.5.2020 zasláním žádosti na mail pokorna@jilova.cz nejpozději do čtvrtka 28.5.2020. Na mail, ze kterého bude odeslána žádost, budou odeslány podrobnosti podmínek k nástupu na domov mládeže.

Vstup do domova je povolen pouze ubytovaným žákům a zaměstnancům!!! Každý nezletilý žák s sebou přinese čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem ( zde je ke stažení)!

Ukončování ubytování ostatních žáků bude probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 543 424 550. Nezletilí žáci, kteří přijedou ukončit pobyt bez čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem, nebudou do prostor domova mládeže vpuštěni!!!Chceš využít náš Domov mládeže? Stejně jako máme moderní školu, tak máme i moderní Domov mládeže, který se nachází přímo v areálu školy a můžeš tak přejít suchou nohou z pokoje přímo do školy. Kromě ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích můžeš využít nabídku mimoškolních činnosti - kroužky, návštěvy divadla a kina, sportovní aktivity a další. Kromě ubytování a výchovně vzdělávací činnosti pro naše studenty nabízíme totéž všem mimobrněnským žákům a studentům středních škol a vyšších odborných škol. 

Ubytováni budete v moderním a čistém prostředí.

Máme vlastní jídelnu, takže žádná dovážená strava a stravování zajišťujeme po celý den, tzn. snídaně, obědy i večeře.

Důležité dokumenty ke stažení


Kritéria přijímacího řízení do domova mládežePro školní rok 2020/21
Výsledky přijímacího řízeníPro školní rok 2020/21

Informace pro nastupující žáky
Stanovení výše úplaty za ubytování 2019/20
Školní vzdělávací program DM
Vnitřní řád domova mládeže