Domov mládeže


Domov mládeže bude z důvodu vánočních prázdnin uzavřen od středy 22.12.2021 od 8,00 hod. (tašky možno uložit do ukončení výuky na recepci domova) do neděle 2.1.2022 do 18,00 hod.


Od neděle 2.1.2022 budou ubytovaní žáci při příjezdu na domov mládeže testováni antigenním testem v rámci screeningového testování. V případě pozitivního výsledku žáka jej domov mládeže oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka, vydá žákovi potvrzení a oddělí jej od ostatních žáků na izolační pokoj. Následně musí zákonný zástupce žáka vyzvednout nebo žák odjíždí při nejbližší příležitosti sám – v tomto případě je nutné u nezletilých žáků přivést vyplněný souhlas (ke stažení zde) Následně je bez prodlení potřeba provést konfirmační RT-PCR test a o jeho výsledku informovat školu.


V současné době nemáme na domově mládeže žádná volná místa.

Telefonní kontakt na domov mládeže (nonstop služba vždy od neděle od 18,00 do pátku do 15,00 mimo prázdniny, dny ředitelského volna a svátky) – 543 424 550, 773 67 01 29


.Chceš využít náš Domov mládeže? Stejně jako máme moderní školu, tak máme i moderní Domov mládeže, který se nachází přímo v areálu školy a můžeš tak přejít suchou nohou z pokoje přímo do školy. Kromě ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích můžeš využít nabídku mimoškolních činnosti - kroužky, návštěvy divadla a kina, sportovní aktivity a další. Kromě ubytování a výchovně vzdělávací činnosti pro naše studenty nabízíme totéž všem mimobrněnským žákům a studentům středních škol a vyšších odborných škol. 

Ubytováni budete v moderním a čistém prostředí.

Máme vlastní jídelnu, takže žádná dovážená strava a stravování zajišťujeme po celý den, tzn. snídaně, obědy i večeře.

Důležité dokumenty ke stažení


Kritéria přijímacího řízení do domova mládežePro školní rok 2021/22 Výsledky příjímacího řízení na DM 2021/22


Informace pro nastupující žáky
Stanovení výše úplaty za ubytování
Školní vzdělávací program DM
Vnitřní řád domova mládeže