Projekt EDUgrant

Pavlína Jílková Novinky, Projekty a granty, Úřední deska

Naše škola je zapojená do projektu EDUgrant, který spadá pod Nadaci Velux Foundantions. Jsme rádi, že byl vybrán náš projekt „Zavedení inovativních postupů při vzdělávání odborníků a řemeslníků“ a získáme do školy nové vybavení v podobě termokamer a gravírovacích strojů. Tyto nové pomůcky nám pomáhají zatraktivňovat vzdělávání na naší škole. Těšíme se na práci s novým vybavením a děkujeme EDUgrantu a Nadaci …

ŠABLONY III

Jan Studýnka Aktuální informace, Novinky, Projekty a granty, Úřední deska

Projekt ŠABLONY III je spolufinancován Evropskou unií Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003319 Zahájení: 1. ledna 2023 Ukončení: 31. prosince 2025 Anotace Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Příměstské tábory

Jan Studýnka Novinky, Projekty a granty

Školní rok nám pomalu, ale jistě končí, my na Jílové ale nekončíme! Pro letošní letní prázdniny jsme si pro žáky naší SŠ (případně i ostatní středoškoláky) připravili nabídku šesti příměstských táborů se zaměřením na tradiční obory naší školy – řemesla. Chcete se zdokonalit v oboru, který studujete, nebo poznat novou oblast, která Vás zajímá? Není nic lehčího! Plakáty a bližší informace …

iKAP JMK II

Jan Studýnka Projekty a granty

Projekt Implementace KAP JMK II Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 Zkrácený název: iKAP JMK II Doba trvání: 1.9.2020 – 31.8.2023 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací. Cíle bude dosaženo pomocí navázaní vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů. Na SŠ budou …

Šablony 2020

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016900 Datum zahájení: 1. února 2020. Datum …

Pilotní projekt – Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

Jan Studýnka Projekty a granty

„Na každé kapce vody záleží.“ Souhlasíte? Přidejte se. Pilotní projekt: Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích, týkajících se pilotního projektu na úspory pitné vody v budovách. Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele – Jihomoravského kraje

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Jan Studýnka Projekty a granty

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 Datum zahájení: 1. 12. 2017 Datum ukončení: 30. 11. 2020 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Anotace projektu: Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a jako takový naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou …

Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v JmK

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Hlavním cílem projektu je systematický rozvoj udržitelného partnerství vybraných technicky a řemeslně zaměřených středních odborných škol v Jihomoravském kraji a spolupráce se sociální​mi partnery a subjekty privátního sektoru pro podporu nabídky dalšího vzdělávání. Bude podpořen odborný růst lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím systematických stáží zaměřených na výměnu zkušeností mezi privátním sektorem a školami. Přenos těchto zkušeností ze stáží bude průběžně i sumativně evaluován …