Maturitní zkoušky

Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
Termíny společné části maturitní zkoušky

Praktická zkouška z odborných předmětů
DV         bude upřesněno
TZB       bude upřesněno
MIEZ     bude upřesněno
POD      bude upřesněno

Ústní maturitní zkouška

Ústní MZ - termíny budou zveřejněny v lednu 2021

Podzimní zkušební období


DIDAKTICKÉ TESTY: 1. - 4. 9. 2020 (konkrétní harmonogram bude zveřejněn MŠMT v průběhu srpna)

Praktická zkouška z odborných předmětů
DV        7.  až 8. 9. 2020
TZB      7.  až 8. 9. 2020
MIEZ             7. 9. 2020
POD    7.  až 8. 9. 2020

Ústní maturitní zkouška

Ústní MZ od 9. 9. 2020 – harmonogram bude zaslán na mailovou adresu uvedenou v přihlášce

Podrobné informace k MZ