Maturitní zkoušky

Image

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška

Matematika nebo Cizí jazyk

  • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
  • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část
Podívej se na Novamaturita.cz Koukni na FB Udělám maturitu

Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemní práce)
(SD2., MIEZ4., TD4)

10. - 11. 5. 2019 + 2. 5. - 15. 5. 2019

Praktická zkouška z odborných předmětů
SD2., MIEZ4., TD4.
(bude upřesněno v plánu MZ 2019)

Studijní volno
SD2., MIEZ4., TD4.
(bude upřesněno v plánu MZ 2019)

Ústní maturitní zkouška
SD2., MZB4., TD4
16. 5. - 10. 6. 2019 (bude upřesněno v plánu MZ 2019)

Podzimní zkušební období