Maturitní zkoušky

Podklady pro jednotlivé obory
Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
Termíny společné části maturitní zkoušky

Dne 10. 3. 2021 MŠMT zveřejnilo změnu v konání DT:
DT se budou konat od 24. - 26. 5. 2021

Praktická zkouška z odborných předmětů
obor DV       10. - 12. 5. 2021
obor TZB     13. - 14. 5. 2021
obor MIEZ   17. - 20. 5. 2021
obor POD    17. - 18. 5. 2021

Ústní maturitní zkouška
obor DV          08. 6. - 09. 6. 2021
obor TZB       10. 6. - 11. 6. 2021
obor MIEZ     02. 6. - 07. 6. 2021
obor POD      10. 6. - 15. 6. 2021

Ústní MZ  – harmonogram bude zveřejněn v programu EduPage

Podrobné informace MZ 2021 - metodiky a OOP vydané MŠMT

 

 

Podzimní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
Termíny společné části maturitní zkoušky

Praktická zkouška z odborných předmětů
DV        bude upřesněno
TZB      bude upřesněno
MIEZ    bude upřesněno
POD    bude upřesněno

Ústní maturitní zkouška

Ústní MZ  – harmonogram bude zaslán na mailovou adresu uvedenou v přihlášce v září 2021

Přihláška k MZ podzim 2021

Podrobné informace k MZ podzim budou zveřejňovány postupně