Maturitní zkoušky

Podklady pro jednotlivé obory
Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
Termíny společné části maturitní zkoušky

Praktická zkouška z odborných předmětů
obor DV       bude upřesněno
obor TZB     bude upřesněno
obor MIEZ   bude upřesněno
obor POD    bude upřesněno

Ústní maturitní zkouška
obor DV          bude upřesněno
obor TZB       bude upřesněno
obor MIEZ     bude upřesněno
obor POD      bude upřesněno

Ústní MZ  – harmonogram bude zveřejněn v programu EduPage

Podrobné informace MZ 2021 - metodiky a OOP vydané MŠMT

 

 

Podzimní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
Termíny společné části maturitní zkoušky

Další informace naleznete ZDE

Praktická zkouška z odborných předmětů
obor DV:    není vypsán termín (nikdo se nepřihlásil)
obor TZB:  není vypsán termín (nikdo se nepřihlásil)
obor MIEZ: není vypsán termín (nikdo se nepřihlásil)

obor POD:       6. - 7. 9. 2021 v učebnách C210 a C309
Harmonogram zkoušky bude zaslán TU na mailovou adresu uvedenou v přihlášce pro MZ 2021 podzim

Ústní maturitní zkouška
obor DV:   není vypsán termín (nikdo se nepřihlásil)
obor TZB: není vypsán termín (nikdo se nepřihlásil)
obor MIEZ     6. 9. 2021
obor POD      8. 9. 2021

Harmonogram bude zaslán na mailovou adresu uvedenou v přihlášce pro MZ 2021 podzim

Přihláška k MZ podzim 2021

Podrobné informace k MZ podzim budou zveřejňovány postupně