Maturitní zkoušky

Image

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • Didaktický test
  • Písemná práce
  • Ústní zkouška

Matematika nebo Cizí jazyk

  • Matematika se skládá z didaktického testu
  • Cizí jazyk se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní části
Podívej se na maturita.cermat.cz Koukni na FB Udělám maturitu

Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)
Termíny společné části maturitní zkoušky

Praktická zkouška z odborných předmětů
DV         25. – 27. 5. 2020
TZB        25. – 26. 5. 2020
MIEZ     25. – 28. 5. 2020
POD      28. – 29. 5. 2020

Ústní maturitní zkouška

9. 6. 2020 – třída TD4. – DV
11. 6. 2020 – třída TD4. – TZB
10. – 12. 6. 2020 – třída Pod2.
22. – 25. 6. 2020 – třída MIEZ4.

Podzimní zkušební období


STÁTNÍ ČÁST: 1. - 4. 9. 2020 (konkrétní harmonogram bude zveřejněn MŠMT v průběhu srpna)

Praktická zkouška z odborných předmětů
DV        7.  až 8. 9. 2020
TZB      7.  až 8. 9. 2020
MIEZ             7. 9. 2020
POD    7.  až 8. 9. 2020

Ústní maturitní zkouška

Ústní MZ od 9. 9. 2020 – harmonogram bude zaslán na mailovou adresu uvedenou v přihlášce

Podrobné informace k MZ