Image

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

  • Didaktický test
  • Písemná práce
  • Ústní zkouška

Matematika nebo Cizí jazyk

  • Matematika se skládá z didaktického testu
  • Cizí jazyk se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní části
Podívej se na maturita.cermat.cz Koukni na FB Udělám maturitu

Termíny maturit


Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemní práce)
(Pod2., MIEZ4., TD4)

MŠMT určuje konkrétní termíny konání DT a PP  středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.

Praktická zkouška z odborných předmětů
Pod2., MIEZ4., TD4.
(bude upřesněno v plánu MZ 2020)

Studijní volno
Pod2., MIEZ4., TD4.
(bude upřesněno v plánu MZ 2020)

Ústní maturitní zkouška
SD2., MZB4., TD4
21. 5. - 3. 6. 2020 (bude upřesněno v plánu MZ 2020)

Podzimní zkušební období