Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025


Kritéria přijímacího řízení


Image

Odběr novinek


Image
Jak vyplnit přihlášku


Image
Úprava podmínek přijímacího řízení

Image

Tříleté učební obory

Studium pro absolventy základních škol zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Název oboru Informace o oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Kritéria pro přijetí Potvrzení lékaře Přihláška ke studiu Výsledky přijímaček
Instalatér Závěrečná zkouška
Malíř a lakýrník Závěrečná zkouška
Montér suchých staveb Závěrečná zkouška
Podlahář Závěrečná zkouška
Truhlář Závěrečná zkouška
Zedník Závěrečná zkouška

Elektromechanik pro zařízení a přístroje(chladírenská technika)

Závěrečná zkouška

Důležité termíny pro tříleté obory


do xx.xx.2024
Termín podání přihlášky do    I. kola
Pod evidenčním číslem, které škola zašle, budou dne xx.x.xxxx zveřejněné výsledky přijímacího řízení.
xx. x. 2024

Zveřejnění výsledků

Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka xx

xx

Obratem po zveřejnění přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Kritéria přijetí pro tříleté obory


 

Tříleté učební obory nedělají přijímací zkoušky

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno z prospěchu z prvního pololetí 9. třídy a prvního a druhého pololetí 8. třídy. Pokud dva uchazeči získají stejný počet bodů, bude pořadí rozhodnuto podle vysvědčení z 9. třídy.

 

Čtyřleté maturitní obory

Studium pro absolventy základních škol zakončené maturitní zkouškou


Název oboru Informace o oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Kritéria pro přijetí Potvrzení lékaře Přihláška ke studiu Výsledky přijímaček
Dřevostavby Maturita
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Instalatér Maturita
Technická zařízení budov Maturita

Důležité termíny pro čtyřleté obory


do x. x. 2024
Termín odevzdání přihlášky do I. kola

Zveřejnění výsledků

Nejpozději x. x. 2024
x

Obratem po zveřejnění přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka x. x. 2024 od 7 do 15h.

Z čeho se skládá jednotná přijímací zkouška 2024?


Do výsledku přijímacího řízení se promítají výsledky uchazeče z přijímacích zkoušek, vysvědčení a zájem o obor.

Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Aplikace k procvičování testů - TRÉNUJ A UČ SE

  Online procvičování testů

  Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na stránkách Cermatu

 •  
   
   

  Dvouleté denní nástavbové maturitní studium

  Studium pro absolventy s výučním listem

  Název oboru
  Informace o oboru
  Způsob ukončení
  Počet přijímaných žáků
  Přijímací zkoušky
  Kritéria pro přijetí
  Potvrzení lékaře
  Přihláška ke studiu
  Výsledky přijímaček
  Podnikání
  Maturita

  Důležité termíny pro dvouleté nástavby


  do x. x. 2024
  Termín pro podání přihlášky pro I. kolo

  Zveřejnění výsledků

  nejpozději x. x. 2024
  Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka xx. x. 2024 od 7 do 15h.
  Pro dvouleté maturitní nástavby platí stejná pravidla a přijímací zkoušky, jako pro čtyřleté maturitní obory

  Jednoleté denní zkrácené studium

  Studium pro absolventy s výučním listem, maturitou nebo vysokoškolským diplomem

  Název oboru
  Informace o oboru
  Způsob ukončení
  Počet přijímaných žáků
  Přijímací zkoušky
  Kritéria pro přijetí
  Potvrzení lékaře
  Přihláška ke studiu
  Výsledky přijímaček
  Elektrikář silnoproud
  Závěrečná zkouška
  Elektromechanik pro zařízení a přístroje(chladírenská technika)
  Závěrečná zkouška
  Instalatér
  Závěrečná zkouška
  Podlahář
  Závěrečná zkouška
  Montér suchých staveb
  Závěrečná zkouška

  Důležité termíny pro jednoleté obory


   

  do x. x. 2024
  Odevzdání přihlášky

  Do tohoto termínu musíš předat přihlášku na naší školu.

  xx. x. 2024
  Zveřejnění výsledků

   
  Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka xx. x. 2024 od 7 do 15h.
  Pro jednoleté obory platí stejná kritéria přijetí jako pro tříleté učební obory

  Dvouleté dálkové studium

  Studium pro absolventy s výučním listem, maturitou nebo vysokoškolským diplomem

  Název oboru
  Informace o oboru
  Způsob ukončení
  Počet přijímaných žáků
  Přijímací zkoušky
  Kritéria pro přijetí
  Potvrzení lékaře
  Přihláška ke studiu
  Výsledky přijímaček
  Elektrikář silnoproud
  Závěrečná zkouška
  Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  Závěrečná zkouška

  Důležité termíny pro dvouleté dálkové obory


   

  do x. x. 2024
  Odevzdání přihlášky

  Do tohoto termínu musíš předat přihlášku na naší školu.

  xx. x. 2024
  Zveřejnění výsledků

   
  Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka xx. x. 2024 od 7h do 15h.
  Pro dvouleté obory platí stejná kritéria přijetí jako pro tříleté učební obory