Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


Kritéria přijímacího řízení


Image

Odběr novinek


Image
Jak vyplnit přihlášku


Image
Úprava podmínek přijímacího řízení

Image

Tříleté učební obory

Studium pro absolventy základních škol zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Název oboru Informace o oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Kritéria pro přijetí Potvrzení lékaře Přihláška ke studiu Výsledky přijímaček
Instalatér Závěrečná zkouška 60
Malíř a lakýrník Závěrečná zkouška 24
Montér suchých staveb Závěrečná zkouška 30
Podlahář Závěrečná zkouška 24
Truhlář Závěrečná zkouška 48
Zedník Závěrečná zkouška

30

Elektromechanik pro zařízení a přístroje(chladírenská technika)

Závěrečná zkouška 30

Důležité termíny pro tříleté obory


do 1. 3. 2023

Termín podání přihlášky do    I. kola
Pod evidenčním číslem, které škola zašle, budou dne 22.4.2023 zveřejněné výsledky přijímacího řízení.

22. 4. 2023

Zveřejnění výsledků

Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka 13. 4. 2023 od 7 do 15h.

Odevzdání zápisového lístku

Obratem po zveřejnění přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Kritéria přijetí pro tříleté obory


 

Tříleté učební obory nedělají přijímací zkoušky

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě pořadí, které bude sestaveno z prospěchu z prvního pololetí 9. třídy a prvního a druhého pololetí 8. třídy. Pokud dva uchazeči získají stejný počet bodů, bude pořadí rozhodnuto podle vysvědčení z 9. třídy.

 

Čtyřleté maturitní obory

Studium pro absolventy základních škol zakončené maturitní zkouškou


Název oboru Informace o oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Kritéria pro přijetí Potvrzení lékaře Přihláška ke studiu Výsledky přijímaček
Dřevostavby Maturita 30
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Instalatér Maturita 30
Technická zařízení budov Maturita 30

Důležité termíny pro čtyřleté obory


do 1. 3. 2023

Termín odevzdání přihlášky do I. kola

Zveřejnění výsledků

Nejpozději 3. 5. 2023

Odevzdání zápisového lístku

Obratem po zveřejnění přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka 28. 4. 2023 od 7 do 15h.

Z čeho se skládá jednotná přijímací zkouška 2023?


Do výsledku přijímacího řízení se promítají výsledky uchazeče z přijímacích zkoušek, vysvědčení a zájem o obor.

Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Průvodce konání JPZ

  Online procvičování testů

  Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na stránkách Cermatu

 •  
   
   

  Dvouleté denní nástavbové maturitní studium

  Studium pro absolventy s výučním listem

  Název oboru Informace o oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Kritéria pro přijetí Potvrzení lékaře Přihláška ke studiu Výsledky přijímaček
  Podnikání Maturita 30

  Důležité termíny pro dvouleté nástavby


  do 1. 3. 2023

  Termín pro podání přihlášky pro I. kolo

  Zveřejnění výsledků

  nejpozději 3. 5. 2023
  Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka 28. 4. 2023 od 7 do 15h.
  Pro dvouleté maturitní nástavby platí stejná pravidla a přijímací zkoušky, jako pro čtyřleté maturitní obory

  Jednoleté denní zkrácené studium

  Studium pro absolventy s výučním listem, maturitou nebo vysokoškolským diplomem

  Název oboru Informace o oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Kritéria pro přijetí Potvrzení lékaře Přihláška ke studiu Výsledky přijímaček
  Elektrikář silnoproud Závěrečná zkouška 48
  Elektromechanik pro zařízení a přístroje(chladírenská technika) Závěrečná zkouška 24
  Instalatér Závěrečná zkouška 24
  Podlahář Závěrečná zkouška 24
  Montér suchých staveb Závěrečná zkouška 24

  Důležité termíny pro jednoleté obory


   

  do 1. 3. 2023
  Odevzdání přihlášky

  Do tohoto termínu musíš předat přihlášku na naší školu.

  22. 4. 2023
  Zveřejnění výsledků

   
  Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka 13. 4. 2023 od 7 do 15h.
  Pro jednoleté obory platí stejná kritéria přijetí jako pro tříleté učební obory

  Dvouleté dálkové studium

  Studium pro absolventy s výučním listem, maturitou nebo vysokoškolským diplomem

  Název oboru Informace o oboru Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Kritéria pro přijetí Potvrzení lékaře Přihláška ke studiu Výsledky přijímaček
  Elektrikář silnoproud Závěrečná zkouška 30
  Elektromechanik pro zařízení a přístroje Závěrečná zkouška 24

  Důležité termíny pro dvouleté dálkové obory


   

  do 1. 3. 2023
  Odevzdání přihlášky

  Do tohoto termínu musíš předat přihlášku na naší školu.

  22. 4. 2023
  Zveřejnění výsledků

   

  Uchazeč o studium má možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení žáka 13. 4. 2023 od 7h do 15h.

  Pro dvouleté obory platí stejná kritéria přijetí jako pro tříleté učební obory