Výběrové řízení – zástupce ředitele pro praktické vyučování

Pavlína Jílková Hledáme nové spolupracovníky, Novinky

Ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace, se sídlem Jílová 164/36g, 639 00 Brno, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo zástupce ředitele pro praktické vyučování. Požadavky: plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činností učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů podle zákona. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění znalost pracovně právní problematiky, znalost …

Výsledky přijímacího řízení – učební obory

Jan Studýnka Aktuální informace, Nezařazené, Novinky, Úřední deska

Výsledky zveřejněny dne 22. 4. 2023. Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, to je do 9. 5. 2023. Do zkráceného studia se zápisový lístek neodevzdává. Prosíme uchazeče, aby potvrdili nástup ke zkrácenému studiu na e-mail: necasova@jilova.cz Tříleté učební obory Zedník Montér suchých staveb Truhlář Podlahář Instalatér Malíř a lakýrník Elektromechanik pro zařízení a …

25. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2023

Pavlína Jílková Novinky, Zprávy z akcí

V přelomovém týdnu února a března naše škola přivítala, jakožto pořadatel soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2023, celkem 23 žáků 3. ročníků oboru instalatér z téměř celé ČR. Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v úterý 28. 2. 2023 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v krásném prostoru Zastupitelského sálu. Pro soutěžící bylo na brněnském výstavišti připraveno celkem 6 kategorií soutěže, ve kterých …

Přednáška k výstavě Ovzduší nemá hranice

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Naše škola pravidelně vítá odborníky z různých oborů, kteří svoje zkušenosti a vědomosti předávají žákům. Výstavu s titulem Ovzduší nemá hranice, která je nainstalována v prostoru před „akvárkem“, tak doprovodila přednáška Ing. Markéty Durnové, která je vedoucí referátu ochrany ovzduší Magistrátu města Brna. Paní inženýrka si pro nás připravila zajímavou  přednášku vedenou formou kvízových otázek a diskuzí se žáky. Tuto přednášku naleznete v příloze, …

Diskuze na téma odpady

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

První ročníky učebních oborů podlahářů a montérů suchých staveb se staly účastníky diskuzního bloku, který si pro ně připravily vyučující ekologie a občanské nauky. Žákům byla představena problematika nakládání s odpady, které každý z nás produkuje. Cílem bylo aby si žáci uvědomili, že nesou osobní odpovědnost za své spotřebitelské chování, osvojili si nové poznatky a návyky směřující k předcházení vzniku odpadů a aktivně …

Zapojení odborníků z praxe ze společnosti Kyndryl ve výuce

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Jak vypadá svět v obrovské korporátní společnosti? To nám přišli představit Slávek, Bára a Martin ze společnosti Kyndryl.  V rámci Šablon pro SŠ a VOŠ se zrealizovala aktivita zaměřená na propojení teorie s praxí. Odborníci z praxe se zapojili do výuky předmětů Ekonomika, Marketing a management na nástavbě Podnikání – 1. a 2. ročník. Na praktických příkladech vysvětlili a objasnili …

ŠABLONY III

Jan Studýnka Aktuální informace, Novinky, Projekty a granty, Úřední deska

Projekt ŠABLONY III je spolufinancován Evropskou unií Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003319 Zahájení: 1. ledna 2023 Ukončení: 31. prosince 2025 Anotace Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

„Suchej únor“ výstupy do kampaně žáků nástavby Podnikání

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Vynechání alkoholu na měsíc může mít řadu pozitivních účinků na zdraví a životní styl. Měsíc únor je spojený s kampaní „Suchej únor“, která se zaměřuje na podporu abstinence a omezení konzumace alkoholických nápojů v měsíci únoru. Do této aktivity se zapojují nejen jednotlivci, ale i celé firmy v rámci aktivit zaměřených na péči o zaměstnance, CSR (Společenské odpovědnosti firem) či v rámci PR …