Zateplení budovy pro teoretickou výuku v areálu Jílová 164/36g a doplnění nuceného větrání budovy

Jan Studýnka Aktuální informace, Novinky, Úřední deska

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009053,                               CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009054 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení obvodového a střešního pláště budovy, instalaci úsporného   LED osvětlení a doplnění nuceného větrání učeben s řízením intenzity větrání dle koncentrace CO2, včetně využití tepelných čerpadel. Cílem projektu je prostřednictvím těchto …

Europass

Jan Studýnka Novinky

Každý, kdo absolvoval naši střední školu, může získat dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce. Europass je ke stažení zde:https://www.jilova.cz/o-skole/dokumenty-ke-stazeni/ Výhody dodatku k osvědčení dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání. dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní …

Jednotná přijímací zkouška – informace pro uchazeče

Miroslava Čechová Novinky

Milí uchazeči, děkujeme Vám, že jste si vybrali naši školu a zaslali jste k nám přihlášku k jednotné přijímací zkoušce. Pevně věříme, že níže uvedené informace přispějí k hladkému průběhu organizace jednotné přijímací zkoušky a budete u ní úspěšní. Jednotná přijímací zkouška do tříd maturitních oborů se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 v budově Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace. …

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Miroslava Čechová Novinky

Vážení žáci, s blížícím se termínem možných konzultací prezenční formou ve škole na Jílové a odloučených pracovištích vám zasíláme dokumenty, které souvisí s organizačním zabezpečením vzdělávacích aktivit zaměřených na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce. Konzultace pro žáky jsou možné od 11. 5. 2020 pouze pro žáky končících ročníků maturitních tříd a tříd učebních oborů podle zvláštního rozpisu, který byl všem žáků i …

75 let od konce 2. světové války – výročí, které je nutné si neustále připomínat

Miroslava Čechová Novinky

Každoročně si touto dobou, v níž kvetou šeříky a vše je zalité sluncem, připomínáme výročí konce 2. světové války, největšího ozbrojeného konfliktu v lidských dějinách. Letos však budou tyto oslavy jiné. Bez vzpomínkových akcí, slavnostních shromáždění, vojenských přehlídek a rekonstrukcí bitev, na něž jsme byli desítky let zvyklí. Letos je však všechno jiné. Když jsem se nedávno zamýšlel nad otázkou, …

Hodnocení výsledků vzdělávání – II. pol. šk. roku 2019/2020

Miroslava Čechová Novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Uvádí se v ní, jak mají SŠ postupovat při klasifikaci II. pol. školního roku. Vyhláška 211/2020 Sb.: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/05/200427_Vyhláška_hodnocení-II.pol_..pdf

Čtení jmen obětí holocaustu Jom-ha-šoa v období koronaviru

Miroslava Čechová Novinky

Tak jako každoročně rozkvetly žluté květy krokusuupomínající židovské oběti války, tak i letos se uskuteční 15. ročník akce nazvané Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom-ha-šoa. Jeho cílem je připomenutí všech obětí masového vyvražďování židovského obyvatelstva ze všech nacisty okupovaných zemí v době 2. světové války. Letošní ročník veřejného čtení se uskuteční poněkud netradiční formou. V souvislosti s přísnými karanténními opatřeními vyvolanými nemocí Covid …

Jaro v čase koronaviru

Miroslava Čechová Novinky

Prožíváme zvláštní čas… Loni touhle dobou se vše točilo kolem přicházejícího jara, které sebou neslo kromě rozkvétající přírody, zpěvu ptáků a prodlužujících se dnů také přípravu žáků a studentů chystajících se na různé druhy zkoušek, které se kvapem blížily. Letos nic. Všude ticho, prázdno, čas jakoby se zastavil. Opuštěné školy, ulice, centra měst, o venkově, kde je klidněji i během …

Mimořádné opatření z Ministerstva zdravotnictví

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Dle opatření Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 až do odvolání ruší výuka středních škol. Žáci jsou povinni sledovat web školy a Edupage, kde se dozví další informace. Zároveň vypracovávat zadané úkoly od vyučujících, projekty, apod. Je možné s vyučujícími konzultovat látku přes email, program EduPage, apod. Připomínáme, že žáci nemají prázdniny, pouze je žákům znemožněna osobní účast na …

Třicet let kapitánem Jílové

Miroslava Čechová Novinky

Tak jako každá loď má svého kapitána, tak i každá škola má svého ředitele. Tím naším kapitánem lodi zvané Jílová, tedy i jejím ředitelem, je již třicet Ing. Andrzej Bartoś. Právě před třemi desítkami let se chopil pomyslného kormidla a naši loď, tedy školu, řídí. Tak jako správný kapitán překonává překážky v podobě bouří, skalisek na pobřeží, nespokojené posádky, tak i …