PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD STŘEDY 25. LISTOPADU 2020

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Od středy 25. 11. 2020 je: — POVOLENA prezenční výuka v teoretickém vyučování pro žáky a studenty závěrečných ročníků středních škol (3. ročníky učebních oborů,zkrácené 1. ročníky, 4. ročníky maturitních tříd, 2. ročníky zkr. dálkového studia, 2. ročníky nástavbového studia).Distanční výuka v teoretickém vyučování zůstává pro ostatní ročníky zatím beze změn. — POVOLENO praktické vyučování pro žáky všech ročníků ve …

Hovorové hodiny na Jílové – online

Miroslava Čechová Novinky

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není možné uskutečnit hovorové hodiny dle původního plánu prezenčně. Z tohoto důvodu proběhnou podzimní hovorové hodiny s třídním učitelem v online režimu, a to ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 16:00 hodin.Od 17:00 hodin budou možné individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů po předem domluveném čase, kontakty na vyučující naleznete ZDE Rodiče se …

17. listopad aneb 2x významný den v českých dějinách

Miroslava Čechová Novinky

17. listopad, významný den, který se v českých dějinách objevuje hned dvakrát. Tento podzimní den a události, které se odehrály, zahýbaly společností na všech frontách. Česká republika si připomíná 17. listopad roku 1939 a 1989. Ale co se skutečně stalo v onen významný den 17. listopadu? 17. listopadu 1939 Listopadové dění roku 1939 bylo vyústění napjaté situace v naší zemi. Po březnové okupaci …

Kníropad 2020

Miroslava Čechová Novinky

Movember neboli „kníropad“ (knír + listopad) je pravidelnou charitativní akcí, jejímž cílem je zvyšování povědomí o mužském zdraví a nutnosti jeho prevence.  Každoročně si muži, kteří se chtějí zapojit do této akce viditelně, nechávají narůst knírek. Porost pod nosem si ponechají po celou dobu měsíce listopadu.   Muži však nejsou jediní, kdo na tuto akci poukazují. Do akce, podporující osvětu …

MZ 2021 – přihlašování

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Informace pro žáky hlásící se k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ (rok ukončení SŠ 2020) : Žáci, kteří nekonali nebo neuspěli v některé části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo anglického jazyka (DT = didaktický test, ÚZ = ústní zkouška), tak budou v jarním termínu MZ 2021 povinně konat písemné práce z těchto předmětů (na přihlášce musíte vyplnit …

Žákovský parlament je tu stále pro Vás!

Miroslava Čechová Novinky, Žákovský parlament

Ahoj, dáváme všem Jílovákům na vědomí, že ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT pro vás pracuje i v této nelehké době! Připravujeme využití vzdálené pomoci s aplikacemi EduPage a MS Teams s návody pro jejich použití a nejen to! Poskytneme například návod k tomu, jak snadno pomocí mobilního telefonu scanovat a předávat tak vámi vytvořené úkoly vyučujícím. Máme toho pro vás nachystáno ještě hodně. O všech novinkách budete  touto …

ISIC karty

Pavlína Jílková Novinky

K prodloužení a dotazům ohledně kartiček ISIC kontaktuj paní Mgr. Buškovou na tel. čísle 727 982 652.

Slavíte Halloween?

Miroslava Čechová Novinky

Ať už je to jakkoliv, tak si určitě přečtěte článek naší paní učitelky Zieglerové a pochlubte se vašim vyučujícím, zda jste textu rozuměli… Halloween originally comes from the Celtic pagan holiday known as Samhain, which marked the start of winter. It is a US and Canadian holiday that is celebrated on October 31, the last day of October. Halloween is …

28. říjen – Den, který je třeba si připomínat

Miroslava Čechová Novinky

Každý rok, vždy v závěru měsíce října, si celá naše země připomíná státní svátek, který je již tradičně věnován vzpomínce na událost, která započala existenci naší samostatné republiky. Ta se nám dnes jeví jako samozřejmost, ale nebýt snah českých vlastenců, politiků doma i v zahraničí, možná že bychom dnes žili v úplně jiném státě. Ten den před 102 lety, 28. října roku 1918, …

Podzimní prázdniny letos poprvé jinak

Miroslava Čechová Novinky

Každoročně se touto dobou s nimi všichni setkáváme. Po dvouměsíčním učení ve škole přicházejí tolik očekávané dny volna. Podzimní prázdniny představují dobu, které lze využít k množství aktivit, jenž běžný život, k nimž studium na střední škole patří, neposkytuje. Vždy se na ně všichni těšíme, protože se jedná o poslední dny, kdy ještě slunce svítí, ale již tolik nehřeje, kdy se sice stmívá …