Vydávání vysvědčení

Miroslava Čechová Novinky

Dne 30. ledna 2020 proběhne vydávání vysvědčení podle rozpisu: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2020/01/Rozpis-vydávání-vysvědčení.pdf

Movember opět na Jílové

Miroslava Čechová Novinky

Rok s rokem se sešel a my na Jílové již tradičně podporujeme měsíc zaměřený na podporu mužského zdraví. Žáci nástavbového studia Podnikání využili své kreativity v rámci osvěty měsíce „Kníropadu“ (KNÍR – LISTOPAD) a vytvořili zajímavé práce na toto téma:

Hovorové hodiny v listopadu na Jílové

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Hovorové hodiny se konají ve čtrtek 21. 11. 2019. Individuální konzultace jsou možné od 15:30 do 16:30 hodin. Od 16:30 se konají hovorové hodiny ve třídách s třídními učiteli – viz rozmístění tříd. U tříd MsZM2. (TU Mgr. Petrová) a I3. (TU Mgr. Petr) hovorové hodiny začínají již v 15:30. Rozpis, viz odkaz níže: https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2019/11/191121-HH-rozpis-tříd.pdf

Enersol 2020

Miroslava Čechová Novinky

Letošní rok se budeme opět účastnit Enersolu –  mezinárodní soutěže o úsporách energií či vody, o obnovitelných zdrojích a úspoře emisí v dopravě. Soutěž je zajímavá především okamžitým propojením teorie a praxe, seznámením se se zvolenou technologií v provozu, soutěžící má možnost si ji tzv. osahat, získat informace jak o teorii, tak i o přímém využití  přímo od odborníka, který …

Projekt Krokus potřetí

Miroslava Čechová Novinky

Žáci naší školy, konkrétně třídy TD3., se zúčastní již potřetí projektu Krokus, jehož pořadatelem je Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno, třída Kapitána Jaroše 19. Cílem celého projektu, jehož se účastní žáci a studenti základních a středních škol, je připomenutí 6 milionů židovských obětí, z toho téměř 1, 5 milionu dětí vyvražděných v období 2. světové války nacisty. Tomuto masovému …

Chystáme se do divadla na Lucernu

Miroslava Čechová Novinky

V listopadu navštíví žáci druhých ročníků průmyslovek divadelní představení Lucerna v Divadle Bolka Polívky. Je to příběh o odvaze, hrdosti, vzdělanosti a lásce, ale i o zbabělosti, podbízivosti a nadutosti.       Bližší informace o představení a akci podá Mgr. Vítězslav Hulák