Nová odborná učebna pro obor MIEZ

Pavlína Jílková Novinky, Zprávy z akcí

Střední škola polytechnická Brno, Jílová se stala první vlaštovkou v projektu Alca školám. Díky tomuto projektu škola získala moderní vybavení pro praktickou výuku v podobě výrobků sanitární techniky, na kterých si žáci mohou vyzkoušet úkony, které jsou nezbytné pro jejich budoucí praxi v oboru. 

Řízení projektu měl na starost vedoucí oddělení marketingu společnosti Alca Petr Neumann ve spolupráci s ředitelem školy Ing. Vladimírem Bohdálkem. „Jsme hrdí na to, že svým dílem přispíváme ke zkvalitnění výuky mladých instalatérů. Věřím, že škola na Jílové bude precedentní ukázkou toho, jak má správně fungovat partnerství mezi školami a firmami.“ říká Petr Neumann. Spolupráci si pochvaluje také ředitel školy: „Nad nabídkou vybavit učebnu jsem ani chvíli neváhal. Posláním naší školy je vychovávat spolehlivé instalatéry, což se bez dobrého vybavení neobejde. Firma Alca nám s tím velmi pomohla a já jsem za to vděčný. Výsledek bude jistě prospěšný pro celou společnost – všichni přece chceme šikovné a zkušené řemeslníky. Učebna je koncipována jako odborná učebna, kde probíhá odborný výcvik. Což v důsledku znamená, že na daném vybavení žáci reálně pracují, montují  a demontují, připojují a učí se poctivému řemeslu. Celou učebnu realizovali žáci pod vedením učitele odborného výcviku panem Pepou Jakubcem. Tímto jim za to děkuji.“

Slavnostní předání učebny proběhlo 20. září 2023 na odloučeném pracovišti SŠP Jílové, na ulici Tučkova 2, Brno – Veveří.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje z odboru školství Mgr. Lucien Rozprým a RNDr. Roman Truksa. „Zde je vidět ukázka skvělé spolupráce mezi firmou a školou. Jsem vždy velice rád, když se domluví škola s nějakou firmou a společnými silami vybudují odbornou učebnu, která odpovídá současným požadavkům a parametrům. Pevně věřím, že všichni žáci a nejen žáci, ale i učitelé ocení nové moderní vybavení, které pomůže připravit budoucí řemeslníky na jejich profesní dráhu. Děkuji nejen firmě, ale také panu řediteli a všem učitelům, kteří se do tohoto projektu zapojili. Jen tak dál. “ pronesl pan Mgr. Rozprým.

V rámci svého projektu Alca Academy společnost Alca dlouhodobě poskytuje školení zájemcům z řad instalatérů, architektů, projektantů či firem, které se zabývají prodejem sanitární techniky. Spolupráce se školami je dalším logickým krokem, který má pomoci zvyšovat kvalitu instalatérů v České republice i na Slovensku.

Ředitel školy dále dodává: „Na dovybavení učebny se spolupodílela keramikou a bateriemi společnost LAUFEN CZ s. r. o. v zastoupení panem Ing. Petrem Čechem, za což nejen jemu, ale celé společnosti patří také poděkování.“