Slunovracení 2022

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Slunovracení letošního školního roku 2022/2023 se v úterý 27. září z důvodu nepříznivého počasí uskutečnilo ve školní tělocvičně. V poledne paní Bušková zahájila celou akci, následně žáci 1. ročníku pronesli slib, a poté pan ředitel pronesl svůj proslov k žákům a popřál hodně štěstí. Žáci se náramně bavili. V první části se soutěžilo v hodu na koš, kde si každá třída zvolila …

Seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

Jiří Jurda Žákovský parlament

Dne 22. dubna se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze se pořádal seminář na téma „Participace dítěte na věcech veřejných, zejména v rozhodovacích procesech orgánů a institucí veřejné správy“. Na tomto zasedání měl mimo jiných Žákovských parlamentů účast i Žákovský Parlament Střední školy polytechnické Brno, Jílová. V rámci tohoto semináře proběhl Národní workshop participace projektu YouPart, jehož cílem je zformovat celostátní výstup z pohledu …

Den pro parlament

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Úterý 5. dubna 2022 byl den, který se nesl v duchu menšího školení pro členy žákovského parlamentu. Během dne se žáci školili na téma co je to vlastně parlament, jak vypadá ideální člen parlamentu, jak takového člena vybrat a vyzkoušeli si i tvorbu inzerátu pro nabídku práce. Součástí projektového dne byl i lasergame v Tron Laser Aréna v areálu Sport …

Pomoc Ukrajině

Jiří Jurda Žákovský parlament

Naše škola se ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou, Brno, Vranovská 65 rozhodla, že se i my zúčastníme materiální sbírky pro Ukrajinu. Sbírka se konala ve dnech od 1. 3. do 4. 3. 2022. V tomto období se mnozí zapojili a opravdu donesli potřebný materiál pro lidi, kteří si procházejí peklem v podobě války s Ruskem. Samozřejmě, že přispěli i učitelé. Je …

PF 2022

Jiří Jurda Žákovský parlament

Vážení učitelé, milí žáci, Chceme Vám popřát do nového roku 2022 hodně štěstí, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví. Přejeme i končícím ročníkům úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek a ostatním žákům přejeme co nejlepší studijní výsledky. Žákovský parlament

VELKÉ ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Jiří Jurda Žákovský parlament

Tak se nám to povedlo! Dne 30. 11. 2021 se uskutečnilo velké zasedání Žákovského parlamentu se zástupci tříd, a to za přítomnosti pana ředitele Ing. Andrzeje Bartośe. Na zasedání nám Žákovský parlament představil svoji činnost a představil i všechny členy včetně jejich funkcí, které vykonávají v Žákovském parlamentu. Dále se na zasedání odehrály různé aktivity jako například „kvíz“ a „lžička“. Dále …

Slunovracení 2021

Jiří Jurda Žákovský parlament

Slunovracení, které se konalo dne 23. 9. 2021 se opravdu vydařilo. Přijela firma Gröhe, se kterou jsme dokonce otevřeli novou učebnu, kterou vybudovali a vybavili. Důležitou roli také hráli naše hostesky, které se postaraly o pohoštění hostů a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na SŠ Charbulova, která si pro nás nachystala také nějaké pohoštění z jejich kuchyně. Program, kde si prváci mezi …

Vyhlášení soutěže ,,Tak neváhej a toč!“

Jiří Jurda Žákovský parlament

Milí studenti, žáci a učitelé, dne 30.6. se konalo u nás na Jílové v zasedací místnosti vyhlášení soutěže ,,Tak neváhej a toč!“. Soutěže se účastnily čtyři třídy. První místo získala společně s poukazem na 5 000 korun, třída MIEZ1. Druhé místo a poukaz na 3 000 korun získala třída Pod1. Třetí místo si ukousla pro sebe třída MP2 i s poukazem na 2 000 …

Soutěž Bezpečně v kyberprostoru

Jiří Jurda Žákovský parlament

V letošním školním roce se Timon Král a Jiří Adam Houzar ze školního parlamentu zúčastnili soutěže Bezpečně v kyberprostoru a oba se umístili na předních příčkách. Timon se umístil na druhém místě a Jiří Adam se umístil na třetím místě, oba v kategorii reklamní plakát. Vyhlášení a předání cen proběhlo na naší škole 18. 6. 2021 za účasti zástupců Krajského ředitelství …

Přání učitelům

Jiří Jurda Žákovský parlament

Žákovský parlament přeje všem milým učitelkám a učitelům k jejich mezinárodnímu dni jen to nejlepší. Děkujeme za Vaši obětavou práci při distanční výuce a přejeme Vám „pevné nervy“ na následující tři měsíce. Těšíme se na brzké setkávání opět ve škole 🙂 Přeje váš ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT.