Květinový den

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Květinového dne, který se konal 10.5.2023, se nás účastnilo celkem 6. Rozdělili jsme se do dvojic a chodili po různých částech Brna a prodávali žluté kytičky na podporu boje proti rakovině. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Naučili jsme se odbourat strach z mluvení s cizími lidmi na ulici. Všichni jsme si to moc užili a jsme ochotni příští rok pomoci …

Krajské setkání parlamentů

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

22.2.2023 se na naší škole konala akce – Krajské setkání parlamentů základních a středních škol, které se zúčastnilo 12 základních škol, 28 středních škol, Studentský parlament města Kyjov, zástupci Parlamentu dětí a mládeže České republiky, Jan Gondek Předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. Zúčastnili se také významní hosté jako hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, Mgr. Lucien Rozprým (vedoucí oddělení …

Co dělá parlament pro demokracii

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Jako parlament jsme do soutěže „Co dělá parlament pro demokracii?“ přihlásili naši akci Slunovracení. Z prvního kola jsme postoupili do druhého, mezi top 10 parlamentů, jehož součástí bylo natočení videa o Slunovracení. V úterý 07. 02. 2023 jsme se sešli, abychom společně vymysleli a sepsali scénář pro video a po dokončení scénáře jsme si za účelem odpočinku zahráli bowling. O dva dny …

Den pro parlament

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Ve čtvrtek 08. 12. 2022 jsme uspořádali den pro parlament. První část dne se skládala ze školení členů parlamentu, kde hlavní složku tvořila především participace. Žáci byli zaškoleni o tom, co to parlament vlastně je, vyzkoušeli si podat inzerát na pozici člena parlamentu a také vymyslet, jak by mohl vypadat ideální člen parlamentu, jaké mít dovednosti a vlastnosti. Odpoledne jsme …

Slunovracení 2022

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Slunovracení letošního školního roku 2022/2023 se v úterý 27. září z důvodu nepříznivého počasí uskutečnilo ve školní tělocvičně. V poledne paní Bušková zahájila celou akci, následně žáci 1. ročníku pronesli slib, a poté pan ředitel pronesl svůj proslov k žákům a popřál hodně štěstí. Žáci se náramně bavili. V první části se soutěžilo v hodu na koš, kde si každá třída zvolila …

Seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

Jiří Jurda Žákovský parlament

Dne 22. dubna se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze se pořádal seminář na téma „Participace dítěte na věcech veřejných, zejména v rozhodovacích procesech orgánů a institucí veřejné správy“. Na tomto zasedání měl mimo jiných Žákovských parlamentů účast i Žákovský Parlament Střední školy polytechnické Brno, Jílová. V rámci tohoto semináře proběhl Národní workshop participace projektu YouPart, jehož cílem je zformovat celostátní výstup z pohledu …

Den pro parlament

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Úterý 5. dubna 2022 byl den, který se nesl v duchu menšího školení pro členy žákovského parlamentu. Během dne se žáci školili na téma co je to vlastně parlament, jak vypadá ideální člen parlamentu, jak takového člena vybrat a vyzkoušeli si i tvorbu inzerátu pro nabídku práce. Součástí projektového dne byl i lasergame v Tron Laser Aréna v areálu Sport …

Pomoc Ukrajině

Jiří Jurda Žákovský parlament

Naše škola se ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou, Brno, Vranovská 65 rozhodla, že se i my zúčastníme materiální sbírky pro Ukrajinu. Sbírka se konala ve dnech od 1. 3. do 4. 3. 2022. V tomto období se mnozí zapojili a opravdu donesli potřebný materiál pro lidi, kteří si procházejí peklem v podobě války s Ruskem. Samozřejmě, že přispěli i učitelé. Je …

PF 2022

Jiří Jurda Žákovský parlament

Vážení učitelé, milí žáci, Chceme Vám popřát do nového roku 2022 hodně štěstí, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví. Přejeme i končícím ročníkům úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek a ostatním žákům přejeme co nejlepší studijní výsledky. Žákovský parlament

VELKÉ ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Jiří Jurda Žákovský parlament

Tak se nám to povedlo! Dne 30. 11. 2021 se uskutečnilo velké zasedání Žákovského parlamentu se zástupci tříd, a to za přítomnosti pana ředitele Ing. Andrzeje Bartośe. Na zasedání nám Žákovský parlament představil svoji činnost a představil i všechny členy včetně jejich funkcí, které vykonávají v Žákovském parlamentu. Dále se na zasedání odehrály různé aktivity jako například „kvíz“ a „lžička“. Dále …