PF 2022

Jiří Jurda Žákovský parlament

Vážení učitelé, milí žáci, Chceme Vám popřát do nového roku 2022 hodně štěstí, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví. Přejeme i končícím ročníkům úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek a ostatním žákům přejeme co nejlepší studijní výsledky. Žákovský parlament

VELKÉ ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Jiří Jurda Žákovský parlament

Tak se nám to povedlo! Dne 30. 11. 2021 se uskutečnilo velké zasedání Žákovského parlamentu se zástupci tříd, a to za přítomnosti pana ředitele Ing. Andrzeje Bartośe. Na zasedání nám Žákovský parlament představil svoji činnost a představil i všechny členy včetně jejich funkcí, které vykonávají v Žákovském parlamentu. Dále se na zasedání odehrály různé aktivity jako například „kvíz“ a „lžička“. Dále …

Slunovracení 2021

Jiří Jurda Žákovský parlament

Slunovracení, které se konalo dne 23. 9. 2021 se opravdu vydařilo. Přijela firma Gröhe, se kterou jsme dokonce otevřeli novou učebnu, kterou vybudovali a vybavili. Důležitou roli také hráli naše hostesky, které se postaraly o pohoštění hostů a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na SŠ Charbulova, která si pro nás nachystala také nějaké pohoštění z jejich kuchyně. Program, kde si prváci mezi …

Vyhlášení soutěže ,,Tak neváhej a toč!“

Jiří Jurda Žákovský parlament

Milí studenti, žáci a učitelé, dne 30.6. se konalo u nás na Jílové v zasedací místnosti vyhlášení soutěže ,,Tak neváhej a toč!“. Soutěže se účastnily čtyři třídy. První místo získala společně s poukazem na 5 000 korun, třída MIEZ1. Druhé místo a poukaz na 3 000 korun získala třída Pod1. Třetí místo si ukousla pro sebe třída MP2 i s poukazem na 2 000 …

Soutěž Bezpečně v kyberprostoru

Jiří Jurda Žákovský parlament

V letošním školním roce se Timon Král a Jiří Adam Houzar ze školního parlamentu zúčastnili soutěže Bezpečně v kyberprostoru a oba se umístili na předních příčkách. Timon se umístil na druhém místě a Jiří Adam se umístil na třetím místě, oba v kategorii reklamní plakát. Vyhlášení a předání cen proběhlo na naší škole 18. 6. 2021 za účasti zástupců Krajského ředitelství …

Přání učitelům

Jiří Jurda Žákovský parlament

Žákovský parlament přeje všem milým učitelkám a učitelům k jejich mezinárodnímu dni jen to nejlepší. Děkujeme za Vaši obětavou práci při distanční výuce a přejeme Vám „pevné nervy“ na následující tři měsíce. Těšíme se na brzké setkávání opět ve škole 🙂 Přeje váš ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT.

Mezinárodní příležitost pro mládež

Jiří Jurda Žákovský parlament

Dva zástupci Žákovské parlament Jílová se účastnili zajímavého on-line semináře s názvem Mezinárodní příležitost pro mládež. Naši žáci Vám níže přinášejí shrnutí z této akce. Nedím Pršeš – TD3 Přednáška o mezinárodní příležitosti pro mládež zahájila regionální koordinátorka Euro centra Brno Nikola Pavlučková ve spolupráci s Domem mezinárodní spolupráce. Byla zde přítomná Johana Jožková za Dům mezinárodní spolupráce, která všem …

Soutěž… Tak neváhej a toč!!!

Jiří Jurda Žákovský parlament

Představujeme Vám unikátní soutěž, do které se mohou zapojit třídní kolektivy, které mohou vyhrát pro svoji třídu zajímavé ceny. Chcete vědět o co půjde? Paráda, tak se na to podíváme… Žákovský parlament Střední polytechnické školy Brno, Jílová si pro Vás připravil soutěž o poukazy na společné (třídní) aktivity ve vysoké hodnotě: místo 5 000 Kč místo 3 000 Kč místo …

Žákovský parlament je tu stále pro Vás!

Miroslava Čechová Novinky, Žákovský parlament

Ahoj, dáváme všem Jílovákům na vědomí, že ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT pro vás pracuje i v této nelehké době! Připravujeme využití vzdálené pomoci s aplikacemi EduPage a MS Teams s návody pro jejich použití a nejen to! Poskytneme například návod k tomu, jak snadno pomocí mobilního telefonu scanovat a předávat tak vámi vytvořené úkoly vyučujícím. Máme toho pro vás nachystáno ještě hodně. O všech novinkách budete  touto …

Zasedání parlamentů SŠP Brno, Jílová a Střední školy grafické Brno

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 17. 9. 2020 se uskutečnilo společné zasedání parlamentů v prostorách SŠP Brno, Jílová s členy školního parlamentu a žáky ze SŠ grafické Brno. Akce byla zahájena uvítáním SŠ grafické Brno Mgr. Lenkou Pokornou, po kterém proběhlo seznámení s jednotlivými účastníky tohoto zasedání a stručné představení jejich dovedností a přínosů pro školní parlament. Po seznámení byla na programu prezentace, kterou …