Zasedání velkého parlamentu

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 28.05. 2024 jsme s panem ředitelem a žáky naší školy opět zasedli v aule a prodiskutovali klima školy. V 8:00 začal program zasedání, my, jako parlament, jsme představili akce a činnosti, které jsme zvládli za letošní šk. rok 23/24 a dotázali se, jestli by někdo neměl zájem jít k nám do parlamentu. Následovala klasická zpětná vazba od žáku v podobě analýzy SWOT, kdy jsme …

Zájezd do Prahy – školení parlamentu

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Čtvrtek dne 30.11. 2023 jsme jako skupina členů školního žákovského parlamentu vyrazili z Brna do Prahy na dlouho slibovaný a plánovaný zájezd, školení. Po neustálých problémech skrz datum jsme se konečně dohodli na společné datum, kdy se můžeme sejít. Účelem školení bylo sjednotit naší skupinu zástupců dohromady, připravit nás na budoucí práci v parlamentu, abychom se naučili spolupracovat, komunikovat a …

Velké zasedání žákovské rady

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 24.10. proběhlo již tradiční “velké zasedání žákovské rady”. Na začátek jsme si zapsali účast zástupců tříd, abychom věděli, kdo se zapojil, následně si náhodně vylosovali barvu své skupiny, která v zasedání hrála svoji roli. V 08:00 byl oficiální začátek, kdy jsme se všichni usadili v aule a zasedání mohlo začít. Někteří žáci nás už dobře znají, ale pro nové …

Snídaně s panem ředitelem

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Jednoho dne padl návrh, že by se mohly obnovit snídaně s panem ředitelem, aby se udržel kontakt mezi vedením a žáky. V minulosti žákovský parlament zastupoval hlas žáků a v průběhu školního roku se scházel s panem ředitelem a diskutovali o školním klimatu, co by se mohlo zlepšit a co by se případně mohlo zhoršit. Doba Covid-19 přerušila tuto “tradici” …

Rozhoduj o Evropě

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 2.10. se část našeho parlamentu zúčastnila regionálního semináře s názvem „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, který se konal v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 1. část zúčastněných si vyzkoušela, jaké to je reprezentovat stát Evropské Unie v Evropském parlamentu (1 člověk = 1 stát). 2. část zúčastněných si naopak vyzkoušela reprezentovat politickou stranu …

Květinový den

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Květinového dne, který se konal 10.5.2023, se nás účastnilo celkem 6. Rozdělili jsme se do dvojic a chodili po různých částech Brna a prodávali žluté kytičky na podporu boje proti rakovině. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Naučili jsme se odbourat strach z mluvení s cizími lidmi na ulici. Všichni jsme si to moc užili a jsme ochotni příští rok pomoci …

Krajské setkání parlamentů

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

22.2.2023 se na naší škole konala akce – Krajské setkání parlamentů základních a středních škol, které se zúčastnilo 12 základních škol, 28 středních škol, Studentský parlament města Kyjov, zástupci Parlamentu dětí a mládeže České republiky, Jan Gondek Předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. Zúčastnili se také významní hosté jako hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, Mgr. Lucien Rozprým (vedoucí oddělení …

Co dělá parlament pro demokracii

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Jako parlament jsme do soutěže „Co dělá parlament pro demokracii?“ přihlásili naši akci Slunovracení. Z prvního kola jsme postoupili do druhého, mezi top 10 parlamentů, jehož součástí bylo natočení videa o Slunovracení. V úterý 07. 02. 2023 jsme se sešli, abychom společně vymysleli a sepsali scénář pro video a po dokončení scénáře jsme si za účelem odpočinku zahráli bowling. O dva dny …

Den pro parlament

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Ve čtvrtek 08. 12. 2022 jsme uspořádali den pro parlament. První část dne se skládala ze školení členů parlamentu, kde hlavní složku tvořila především participace. Žáci byli zaškoleni o tom, co to parlament vlastně je, vyzkoušeli si podat inzerát na pozici člena parlamentu a také vymyslet, jak by mohl vypadat ideální člen parlamentu, jaké mít dovednosti a vlastnosti. Odpoledne jsme …

Slunovracení 2022

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Slunovracení letošního školního roku 2022/2023 se v úterý 27. září z důvodu nepříznivého počasí uskutečnilo ve školní tělocvičně. V poledne paní Bušková zahájila celou akci, následně žáci 1. ročníku pronesli slib, a poté pan ředitel pronesl svůj proslov k žákům a popřál hodně štěstí. Žáci se náramně bavili. V první části se soutěžilo v hodu na koš, kde si každá třída zvolila …