Elektrikář silnoproud

Tady bude obrázek

Proč studovat elektrikáře?


Pojďte si rozšířit svůj záběr o elektrické znalosti a dovednosti! Během studia získáte potřebné certifikace a praxi, takže v oboru můžete začít pracovat hned po škole. Zkrácené studium Elektrikáře je ale ideálním rozšířením vzdělání pro kohokoliv, ať už chcete pracovat na stavbách, v průmyslu nebo chcete jen posunout své kutilství na vyšší úroveň!

Ke zkrácenému studiu se můžete přihlásit s ukončeným středním vzděláním, tedy výučním listem nebo maturitou. Elektrikář je ideálním rozšířením všech oborů, které učíme na Jílové, ale občas jej studují i gymnazisté či vysokoškolácí. U tohoto oboru máte možnost se specializovat, takže se můžete zaměřit na to, co vas bude bavit nejvíc!

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-51-H/02 (získání výučního listu) se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice v souladu s nařízením vlády 194/2022.

Absolvent může získat (po školení a úspěšném vykonání příslušných zkoušek v závislosti na uznané době praxe) odbornou způsobilost v elektrotechnice podle zákona 250/2021 Sb. o vyhrazených technických zařízeních (ruší dřívější vyhl. 50/78 Sb.) a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.Informace o přijímacím řízení

Učební plán - zkrácená denní forma na 1 rok

Učební plán - dálkové zkrácené studium na 2 roky

Kritéria přijetí - zkrácené studium denní

Kritéria přijetí - zkrácené studium dálkové

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
26-51-H/02 
Elektrikář - Silnoproud

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

DÉLKA STUDIA
Jednoleté nebo dvouleté studium - POUZE ZKRÁCENÁ FORMA


 • Možnosti specializace

  V rámci studia i profese se můžete specializovat, například na domovního či průmyslového elektrikáře.

 • Potřebné certifikace v rámci studia

  Během studia získáte potřebné certifikace, které vyžaduje zákon. Po škole tak můžete jít rovnou do praxe.

 • Skvělé uplatnění

  Elektřina je v dnešní době každodenní součástí našeho života, na trhu práce ale dlouhodobě chybí odborníci. Poptávka po elektrikářích tak stále roste.

 • Praktická výuka

  Půlka výuky je odborný výcvik a druhá půlka jsou odborné předměty. Nečeká vás nic, co by nesouviselo s oborem. Ani matematika, ani čeština.

 • Pracovní a ochranné pomůcky

  V rámci studia získáte potřebné pracovní a ochranné pomůcky zdarma.


Prospěchové stipendium


Jako student tohoto oboru můžete získat prospěchové stipendium!

za každé pololetí 1. ročníku 1 500
v 2. ročníku 2 000
a ve 3. ročníku 2 500

Získáte ho, pokud váš průměrný prospěch bude lepší než 3.00, z ničeho nepropadnete, nebudete mít neomluvené hodiny a chování budete mít známkované "velmi dobré". 

Stipendium každoročně získá spousta našich studentů – loňský rok jsme vyplatili 185 000 Kč!


 

Jaké mají absolventi uplatnění?


Budete umět instalovat, opravovat udržovat a kontrolovat elektrické spotřebiče, rozvody elektrické energie a zařízení, která potřebují elektřinu. Uplatnit se můžete na pozicích elektromechanik, elektromentér či například provozní elektrikář.

Alt text obrázku
 

Profil absolventa


 • Naučíte se zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat elektrické rozvody – to vše v souladu s platnými normami a předpisy
 • Pochopíte bezpečnost práce z praktického i právního hlediska a získáte přehled o důležitých právních normách
 • Porozumíte principům elektrických strojů a přístrojů, nejčastějším druhům elektronických zařízení včetně jejich diagnostiky a oprav
 • Ovládnete potřebnou technickou dokumentaci i výkresy elektrických strojů a zařízení
 • Budete schopen se trvale přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky
 

Jak to u nás vypadá?