„Boříme stereotypní předpoklady“ 

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Genderové stereotypy jsou tématem, které je velmi aktuální a diskutované. O co vlastně jde? Genderové stereotypy jsou určité předpoklady a očekávání společnosti, jak se mají lidé chovat vzhledem k jejich pohlaví.  

Na naší škole máme mnoho oborů, u nichž by se právě s ohledem na genderové stereotypy dalo očekávat, že jsou zaměřené pouze na chlapce, muže.  

Žáci prvního ročníku nástavby Podnikání, v předmětu Marketing se nad touto situací zamysleli a navrhli příklady komunikační strategie zaměřené na osvětu našich učebních oborů ve vztahu k dívkám, ženám. 

Jak se jim to povedlo, může vyhodnotit na základě vybraných ukázek.  

Žáci při zpracování využívali svou kreativitu, nástrojů AI a veřejně dostupných fotobank.  

Ing. Přemysl Doležal