Velké zasedání žákovské rady

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 24.10. proběhlo již tradiční “velké zasedání žákovské rady”. Na začátek jsme si zapsali účast zástupců tříd, abychom věděli, kdo se zapojil, následně si náhodně vylosovali barvu své skupiny, která v zasedání hrála svoji roli. V 08:00 byl oficiální začátek, kdy jsme se všichni usadili v aule a zasedání mohlo začít.

Někteří žáci nás už dobře znají, ale pro nové jsme se jako parlament představili a vysvětlili, jak to u nás vlastně chodí, aby nám nábor přinesl nové členy.

V další části jsme zástupcům dali možnost a čas na sepsání 3 otázek, které by pan ředitel na konci mohl zodpovědět.

Následovala skupinová aktivita, ke které byly určené ty barvy, jenž si na začátku každý vylosoval. Aktivita nesla název “analýza SWOT” (přejatá z angličtiny), ta nám sloužila jako zpětná vazba žáků na školní klima, na kterém by žáci chtěli provést nějaké změny. Před tím, než se k nám připojil i pan ředitel, určili jsme si krátkou zkušební přednášku, aby si zástupci skupiny vyzkoušeli, jaké je to mluvit před všemi lidmi.

Následovala 20 minutová přestávka na občerstvení a posílení před živou věcí.

V 09:00 nás navštívil pan ředitel a zástupci mu předložili svoje výstupy z analýzy SWOT. Poté přišel čas na právě zmíněné otázky. Pan ředitel se snažil zodpovědět všechny otázky, ačkoli ho tlačil čas, ale diskuze nakonec dopadla úspěšně a všem se dostalo odpovědi.

Na odlehčení se zbývajícím časem jsme nabídli hru lidské bingo, aby se studenti mezi sebou poznali o něco lépe, a potom se mohli vrátit do vyučování.

Dominik Hřibňák, MIEZ.3