„Život není jen o penězích, ale rozumět jim – život usnadní“

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Jak zodpovědně přistupovat k finančnímu plánování už od středoškolských let? To jsme se dozvěděli díky vstupu odborníka na finance – CFC Leopolda Nováčka, MFP. Žáci byli velmi poutavým způsobem seznámeni s tím, jak přemýšlet o životě a financích.

Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti je aktivita, do které jsme se na Střední škole polytechnické Brno s nadšením zapojili. Žáci nástavbového programu Podnikání si v počtu téměř 40 účastníků položili zásadní otázky týkající se životních plánů a možností jejich zafinancování.

Ve velmi přátelské a neformální atmosféře jsme otevřeli množství témat jako – investiční trojúhelník, akciové indexy, jak ochránit peníze před inflaci, ale i také i to, na co je v životě skutečně důležité myslet. „Investovat můžete do akcií, kryptoměn, dluhopisů, byznysu – ale nezapomínejte investovat do sebe, svého vzdělání a svého zdraví.“ zazněl jeden z tipů pana Nováčka. Nosných myšlenek a podnětů k zamyšlení byla přednáška plná. A jak hodnotili vstup finančního specialisty žáci? „Bylo to zajímavé a přínosné.“, „Dost dobře nám vše vysvětloval a dával dobré příklady“, „Cítím se celkově obohacen.“ hodnotili vybraní žáci.  Obsah sloganu letošního ročníku „Protect your money, secure your future“ byl plnohodnotně předán.

„Škola by měla rozvíjet své žáky komplexně a připravovat je do života nejen profesně – o to usilujeme a věřím, že jsme tomu přispěli i touto akcí.“ hodnotí zdařilý vstup ředitel školy Ing. Vladimír Bohdálek.

Ing. Přemysl Doležal, MBA