17. listopad pohledem našich žáků

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Významná výročí, mezi něž 17. listopad určitě patří, si lze připomínat různým způsobem. Žáci naší školy oboru podnikání vytvořili sérii výtvarných prací, koláží s tématikou nadcházejícího svátku, který zanedlouho oslavíme. V jejich originálních výtvorech převažují pojmy jako svoboda, demokracie, lidská práva, tedy hodnoty, o nichž se starším generacím mohlo pouze zdát a které se začaly před 34 lety postupně naplňovat. Připomeňme si jejich důležitost v době, v níž dochází k ohrožení tradičních hodnot moderní demokracie. Vývoj ve světě současnosti je toho bohužel jasným důkazem.

 17. listopad 1989 zůstává v našich novodobých dějinách významným milníkem, jehož důležitost je nutné si stále připomínat. Je symbolické, že si tento svátek připomínají právě mladí lidé, i když tímto netradičním způsobem jako studenti na naší škole. Právě mladí lidé, studenti totiž před 34 lety významné změny ve společnosti započali a zejména na nich spočívá míra odpovědnosti za svět, v němž budou žít. Svým chováním a jednáním musíme pak všichni společně bojovat za demokracii v době, kdy se cítí býti v ohrožení.

Mgr. Vítězslav Hulák