Bronzová neděle

Miroslava Čechová Novinky, Školní blog

Nedávno jsme zapalovali první svíčku na našem adventním věnci. Připomínali jsme si tím proroky, kteří předpověděli Ježíšův příchod na svět, a tato svíčka symbolizuje naději. Nenadáli jsme se, a už tu máme 2. advetní neděli, tou si připomínáme lásku a Ježíšovi jesličky. Tato svíce je známá také jako ,,betlémská“. Má symbolizovat mír, který by celé Zemi prospěl. Země je unavená …

Začíná advent…

Miroslava Čechová Novinky

Advent, jehož název pochází z latinského slova adventus  znamenající příchod, je začátkem  liturgického, neboli náboženského roku, období čtyř neděl před 25. prosincem. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. Takto byste našli dobu, jež nám zítra nastává, definovánu …

What is this smell? Cranberries, apples, sage…? Thanksgiving

Miroslava Čechová Novinky, Školní blog

As you probably know, Christmas is right around the corner, the time where everybody should be nice and enjoy the festive atmosphere with their loved ones, this is all very nice, but did you know what happened on the 26th of November? Try to guess, I will give you some hints, try to imagine this situation, you come from work …

Vracíme se zpět

Miroslava Čechová Novinky

Před několika týdny mě tato myšlenka ani nenapadla. Myslel jsem si, vzhledem k tehdejší velmi špatné zdravotní situaci v tomto státě způsobené zákeřnou nemocí COVID 19, že vás skutečně v tomto kalendářním roce již neuvidím. A že se naplní přání žáků třídy, které jsem učil jako úplně poslední v pátek 2. října a kteří mi přáli s úsměvem hezké Vánoce. …

Distanční výuka z pohledu našich žáků

Miroslava Čechová Novinky

Když jsme se po jarní vlně epidemiologických opatření a distanční výuce rozloučili se školním rokem 2019/2020, brali jsme hrozbu druhé vlny koronaviru s nadějí, že nic podobného nenastane. Jak bláhoví jsme tehdy byli. Po překonaných peripetiích v září žáci zasedli do svých lavic a učitelé oprášili studijní materiály. Opět nám začala prezenční výuka. A najednou to tu bylo zase! Distanční výuka. Když …

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD STŘEDY 25. LISTOPADU 2020

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Od středy 25. 11. 2020 je: — POVOLENA prezenční výuka v teoretickém vyučování pro žáky a studenty závěrečných ročníků středních škol (3. ročníky učebních oborů,zkrácené 1. ročníky, 4. ročníky maturitních tříd, 2. ročníky zkr. dálkového studia, 2. ročníky nástavbového studia).Distanční výuka v teoretickém vyučování zůstává pro ostatní ročníky zatím beze změn. — POVOLENO praktické vyučování pro žáky všech ročníků ve …

Hovorové hodiny na Jílové – online

Miroslava Čechová Novinky

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není možné uskutečnit hovorové hodiny dle původního plánu prezenčně. Z tohoto důvodu proběhnou podzimní hovorové hodiny s třídním učitelem v online režimu, a to ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 16:00 hodin.Od 17:00 hodin budou možné individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů po předem domluveném čase, kontakty na vyučující naleznete ZDE Rodiče se …

17. listopad aneb 2x významný den v českých dějinách

Miroslava Čechová Novinky

17. listopad, významný den, který se v českých dějinách objevuje hned dvakrát. Tento podzimní den a události, které se odehrály, zahýbaly společností na všech frontách. Česká republika si připomíná 17. listopad roku 1939 a 1989. Ale co se skutečně stalo v onen významný den 17. listopadu? 17. listopadu 1939 Listopadové dění roku 1939 bylo vyústění napjaté situace v naší zemi. Po březnové okupaci …

Kníropad 2020

Miroslava Čechová Novinky

Movember neboli „kníropad“ (knír + listopad) je pravidelnou charitativní akcí, jejímž cílem je zvyšování povědomí o mužském zdraví a nutnosti jeho prevence.  Každoročně si muži, kteří se chtějí zapojit do této akce viditelně, nechávají narůst knírek. Porost pod nosem si ponechají po celou dobu měsíce listopadu.   Muži však nejsou jediní, kdo na tuto akci poukazují. Do akce, podporující osvětu …

MZ 2021 – přihlašování

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Informace pro žáky hlásící se k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ (rok ukončení SŠ 2020) : Žáci, kteří nekonali nebo neuspěli v některé části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo anglického jazyka (DT = didaktický test, ÚZ = ústní zkouška), tak budou v jarním termínu MZ 2021 povinně konat písemné práce z těchto předmětů (na přihlášce musíte vyplnit …