Mimořádné opatření – nošení roušek i ve třídách

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

MŠMT informuje o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 0:00 hodin do odvolání. Celé znění Mimořádného opatření – stáhnout ZDE Pro více informací klikněte ZDE Stále platí, že každý žák si s sebou do školy přinese min 2 roušky a sáček na jejich odkládání. Žádáme všechny …

Mimořádné opatření – Covid

Miroslava Čechová Novinky

Od 10. 9. 2020 je povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách školy. Žáci musí mít s sebou ve škole 2 roušky a sáček na uložení roušky.Dále žádáme všechny osoby pohybující se v prostorách školy o maximální odpovědnost a dodržování základních hygienických pravidel.

Rozpis tříd na 1. září 2020

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Vážení rodiče a naši milí Jílováci.Zahájení školního roku 2020-2021 dne 1. září 2020 proběhne podle následujícího rozpisu, klikněte:-) Miroslava Čechová, ZŘ TV

Opravné zkoušky zahájeny

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Opravné a komisionální zkoušky se konají ve dnech od 25. 8. 2020 10:00 do 31. 8. 2020 12:00. Žáci se dostaví do učebny C218, kde na tabuli bude uvedena informace, kde příslušná zkouška bude probíhat. Miroslava Čechová, ZŘ TV

MZ 2020 podzim – informace

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Přihlášku, klikněte k podzimnímu termínu maturitní zkoušky musíte odevzdat nejpozději 27. července 2020 (termín 25. července stanovený vyhláškou připadá na sobotu). Před vyplněním přihlášky si pečlivě přečtěte informace, podle kterých pravidel budete maturitní zkoušku konat. Termíny státních MZ: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vsouladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních …

Zateplení budovy pro teoretickou výuku v areálu Jílová 164/36g a doplnění nuceného větrání budovy

Jan Studýnka Aktuální informace, Novinky, Úřední deska

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009053,                               CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009054 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení obvodového a střešního pláště budovy, instalaci úsporného   LED osvětlení a doplnění nuceného větrání učeben s řízením intenzity větrání dle koncentrace CO2, včetně využití tepelných čerpadel. Cílem projektu je prostřednictvím těchto …

Europass

Jan Studýnka Novinky

Každý, kdo absolvoval naši střední školu, může získat dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce. Europass je ke stažení zde:https://www.jilova.cz/o-skole/dokumenty-ke-stazeni/ Výhody dodatku k osvědčení dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání. dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní …

Jednotná přijímací zkouška – informace pro uchazeče

Miroslava Čechová Novinky

Milí uchazeči, děkujeme Vám, že jste si vybrali naši školu a zaslali jste k nám přihlášku k jednotné přijímací zkoušce. Pevně věříme, že níže uvedené informace přispějí k hladkému průběhu organizace jednotné přijímací zkoušky a budete u ní úspěšní. Jednotná přijímací zkouška do tříd maturitních oborů se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 v budově Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace. …

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Miroslava Čechová Novinky

Vážení žáci, s blížícím se termínem možných konzultací prezenční formou ve škole na Jílové a odloučených pracovištích vám zasíláme dokumenty, které souvisí s organizačním zabezpečením vzdělávacích aktivit zaměřených na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce. Konzultace pro žáky jsou možné od 11. 5. 2020 pouze pro žáky končících ročníků maturitních tříd a tříd učebních oborů podle zvláštního rozpisu, který byl všem žáků i …

75 let od konce 2. světové války – výročí, které je nutné si neustále připomínat

Miroslava Čechová Novinky

Každoročně si touto dobou, v níž kvetou šeříky a vše je zalité sluncem, připomínáme výročí konce 2. světové války, největšího ozbrojeného konfliktu v lidských dějinách. Letos však budou tyto oslavy jiné. Bez vzpomínkových akcí, slavnostních shromáždění, vojenských přehlídek a rekonstrukcí bitev, na něž jsme byli desítky let zvyklí. Letos je však všechno jiné. Když jsem se nedávno zamýšlel nad otázkou, …