Šablony 2017

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

 

Podpora profesního rozvoje pedagogů, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora společného vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007881
Datum zahájení: 08. 01. 2018
Datum ukončení: 07. 01. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Plakát