Pilotní projekt – Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

Jan Studýnka Projekty a granty

„Na každé kapce vody záleží.“

Souhlasíte?

Přidejte se.

Pilotní projekt:

Úspory vody v budovách Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích, týkajících se pilotního projektu na úspory pitné vody v budovách.

Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele – Jihomoravského kraje