ŠABLONY III

Jan Studýnka Aktuální informace, Novinky, Projekty a granty, Úřední deska

Projekt

ŠABLONY III

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003319

Zahájení: 1. ledna 2023

Ukončení: 31. prosince 2025

Anotace

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.