Návštěva dětí z Mateřské školy Pohádka na SŠP Brno, Jílová

David Čížek Zprávy z akcí

Dětem z Mateřské školy Pohádka se naskytla 12.6. unikátní příležitost navštívit, ale především poznat a zažít život na naší škole. Skupina 25 dětí v doprovodu paní učitelek byla pozvána, aby u nás strávila část dopoledne a vyzkoušela si práci se dřevem.

Děti si prohlédly školu, předaly vysvědčení končícím žákům třídy I3.B a podívaly se na Domov mládeže. Největší vzrušení však prožily na školním hřišti, kde pro ně byla přichystána tvořivá dílnička. Pod vedením mistra odborného výcviku, a rovněž skvělé pomoci žáků oboru truhlář, si děti vyrobily dřevěnou kostku a naučily se zatloukat hřebíky. Všechny aktivity byly uzpůsobeny dětem a jejich dovednostem, ale některé z nich se už v tak útlém věku dokázaly k práci postavit a překvapily svojí zručností. Na dětských tvářích byla vidět radost a zaujetí pro práci.

Čas strávený na naší škole byl pro děti i naše žáky skvělým zážitkem. Odcházely s novými znalostmi, dovednosti, dřevěnou kostkou a především s nezapomenutelnou vzpomínkou.

Kdo ví, třeba se jednou v budoucnu setkáme z některým z těchto dětí na naší škole v roli žáka.

Akce proběhla ve spolupráci s vedením SŠP Brno, Jílová a vedením Domova mládeže Brno, Jílová.

Všem, kteří se zapojili do realizace patří velké díky a především paní Mgr. Lence Pokorné, která zajistila dílničky a pitný režim pro děti.

Mgr. Ing. Anna Ješetová

Vyučující teorie na SŠP Brno, Jílová a členka Spolku přátel Mateřské školy Pohádka