Opíkačka na Červeném kopci

Lenka Pokorná Domov mládeže

Stejně jako v loňském školním roce jsme s domovem mládeže vyrazili opékat také na nedaleký Červený kopec.

Na místní louku s ohništěm jsme dorazili v dobré náladě, připravili dřevo, buřty a táborák mohl začít.

Příjemné posezení nám chvílemi zpestřil zvídavý zástupce z psí říše, který zvesela ignoroval pokyny svého majitele a pozornost plně zaměřil na vůni našich špekáčků (ty jsme úspěšně ubránili!).

Kromě buřtů jsme si také hezky popovídali o našich prázdninových plánech a pak se za západu sluníčka vydali zpátky k domovu mládeže.

Jen škoda, že spousta našich kamarádů už odjela a nemohla se také zúčastnit…