Lyžák 2018

SS Polytechnicka Jilova Zprávy z akcí

Od 22. – 26. 1. 2018 se uskutečnil lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem pro naše studenty.Již čtyři roky se LVK školy koná v lokalitě Karlov pod Pradědem, která má naprosto ideální „školní“ svahy – dostatečně široké a přiměřeně mírné i s možností prudších a náročnějších svahů pro lepší lyžaře a snowboardisty, s dostatkem lanovek a vleků a s „dovozem“ až ke svahu …

Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v JmK

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Hlavním cílem projektu je systematický rozvoj udržitelného partnerství vybraných technicky a řemeslně zaměřených středních odborných škol v Jihomoravském kraji a spolupráce se sociální​mi partnery a subjekty privátního sektoru pro podporu nabídky dalšího vzdělávání. Bude podpořen odborný růst lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím systematických stáží zaměřených na výměnu zkušeností mezi privátním sektorem a školami. Přenos těchto zkušeností ze stáží bude průběžně i sumativně evaluován …

EU peníze středním školám – projekt ŠABLONY

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání na SŠP Brno, Jílová 36g, vytvoření potřebných podmínek pro vzdělávání a zvýšení úspěšnosti žáků. Zvolená témata reagují na výsledky inspekční činnosti se snahou zlepšit vzdělávání zejména lepší přípravou k úspěšnému ukončení studia.Cílová skupina:žáci školyučitelé školyPřínos pro cílovou skupinu:Žáci – zlepšení školní úspěšnostiUčitelé – zvýšení  „kvalifikace“Přidaná hodnota projektu:Individualizace výuky – rozšíření výuky o konverzaci v cizím jazyce zvýšení …

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Projekt probíhá od 3.10.2013 do 30.6.2015Přidanou hodnotu tohoto projektu je dokonalé propojení teoretických vědomostí a praktické dovednosti ve zvoleném oboru s možností seznámení se s praktickými ukázkami v podnicích. Žáci naší školy získají možnost porovnání používaných technologií. Žáci základních škol získají reálný přehled o technických oborech, technickou a manuální zručnost v rámci seznámení se s tradičními řemeslnými pracemi a budou …