Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Projekt probíhá od 3.10.2013 do 30.6.2015

Přidanou hodnotu tohoto projektu je dokonalé propojení teoretických vědomostí a praktické dovednosti ve zvoleném oboru s možností seznámení se s praktickými ukázkami v podnicích. Žáci naší školy získají možnost porovnání používaných technologií. Žáci základních škol získají reálný přehled o technických oborech, technickou a manuální zručnost v rámci seznámení se s tradičními řemeslnými pracemi a budou se moci snadněji orientovat a rozhodovat při volbě budoucího povolání.

Aktivity jsou zaměřeny na dvě činnosti:

  • Pořízení a vybavení odborných učeben, laboratoří a aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ
     
  •  Rozvoj a podpora spolupráce SŠ a ZŠ a spolupráce se zaměstnavateli