EU peníze středním školám – projekt ŠABLONY

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání na SŠP Brno, Jílová 36g, vytvoření potřebných podmínek pro vzdělávání a zvýšení úspěšnosti žáků. Zvolená témata reagují na výsledky inspekční činnosti se snahou zlepšit vzdělávání zejména lepší přípravou k úspěšnému ukončení studia.

Cílová skupina:

 • žáci školy
 • učitelé školy

Přínos pro cílovou skupinu:

 • Žáci – zlepšení školní úspěšnosti
 • Učitelé – zvýšení  „kvalifikace"

Přidaná hodnota projektu:

 • Individualizace výuky – rozšíření výuky o konverzaci v cizím jazyce 
 • zvýšení počtu hodin matematiky ve třídě SP2
 • rozdělení tříd v matematice a českém jazyce na skupiny podle vzdělávacích potřeb žáků
 • Vytvoření výukových materiálů ke zlepšení výuky
        • čtenářské dovednosti
        • matematika
        • cizí jazyky
        • výuka s využitím ICT
        • odborné předměty
        • finanční gramotnost
 • Zlepšení metod a forem výuky
 • Zlepšení sociálního klimatu školy

Individualizace výuky je zaměřena na maturitní obory s cílem zlepšit výsledky u maturitních zkoušek.

Inovace a zkvalitnění výuky je zaměřena na:

 • Využití a zlepšení materiálního vybavení školy při výuce všeobecných i odborných předmětů
 • Využití zkušeností z praxe při výuce především odborných předmětů
 • Aktivizace žáků ve výuce (ČŠI hodnotí, že iniciativa v hodinách je spíše na straně učitele, než žáků)

Projekt „Šablony" CZ.1.07/1.5.00/34.0279 

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

 • 1. – 4. ročník SOŠ, předmět Konstrukční cvičení, sada materiálů Nábytkářská a dřevařská výroba – Konstrukce dřevěných prvků (VY_32_INOVACE_0101-0120)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, stanek@jilova.cz

   
 • 1. – 2. ročník SOŠ, předmět Fyzika, sada materiálů Fyzika (VY_32_INOVACE_0201-0220)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, orsagova@jilova.cz

   
 • 1. ročník SOU i SOŠ, předmět ICT, sada materiálů ICT Hardware PC (VY_32_INOVACE_0301-0320)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, zatloukal@jilova.cz

   
 • 1. – 4. ročník SOU i SOŠ, předmět Tělesná výchova, sada materiálů Tělesná a branná výchova, sport (VY_32_INOVACE_0401-0420)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, piska@jilova.cz, holomek@jilova.cz,petrova@jilova.cz

   
 • 2. ročník SOŠ, předmět Fyzika, sada materiálů FYZIKA – Termodynamika(VY_32_INOVACE_0501-0520)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, zverina@jilova.cz

   
 • 1. ročník SOU i SOŠ, předmět Ekologie, sada materiálů Ekologie (VY_32_INOVACE_0601-0620)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz

   
 • 1. – 2. ročník SOU, předmět Fyzika, sada materiálů Fyzika (VY_32_INOVACE_0701-0720)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz

   
 • 1. – 4. ročník SOŠ, předmět Matematika, sada materiálů Posloupnosti a kombinatorika(VY_32_INOVACE_0801-0820)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, kolmanova@jilova.cz

   
 • 1. – 3. ročník SOU, předmět Odborný výcvik, sada materiálů Lehká opláštění budov – kombinovatelné zateplovací dílce (VY_32_INOVACE_0901-0920)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, pekarik@jilova.cz

   
 • 1. – 3. ročník SOU, předmět Odborný výcvik, sada materiálů Lehká opláštění budov – profilovaný plech (VY_32_INOVACE_1001-1020)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, pekarik@jilova.cz

   
 • 1. – 3. ročník SOU, předmět Odborný výcvik, sada materiálů Lehká opláštění budov – opláštění kompaktními deskami (VY_32_INOVACE_1101-1120)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, pekarik@jilova.cz

   
 • 2. – 4. ročník SOU, předmět Odborný výcvik, sada materiálů Elektroinstalace inteligentních budov I. (VY_32_INOVACE_1201-1220) e-mailový kontakt na autory:sou@jilova.cz, hrdlicka@jilova.cz

   
 • 2. – 4. ročník SOU, předmět Odborný výcvik, sada materiálů Elektroinstalace inteligentních budov II. (VY_32_INOVACE_1301-1320)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, hrdicka@jilova.cz

   
 • 1. ročník SOŠ, předmět Výrobní zařízení, sada materiálů Stroje ve dřevozpracujícím průmyslu (VY_32_INOVACE_1401-1420)

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, bohdalek@jilova.cz

   
 • 1. ročník SOU i SOŠ, předmět ICT, sada materiálů ICT Periferie PC (VY_32_INOVACE_1501-1520) 

  e-mailový kontakt na autory: sou@jilova.cz, zatloukal@jilova.cz, krejci@jilova.cz