Soutěž „UČEŇ INSTALATÉR 2018″

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Soutěž „UČEŇ INSTALATÉR 2018″ 21. ročník soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér – jednotlivců i družstev. Ústřední kolo se uskuteční 24.4. – 27. 4. 2018. V pátek 27.04.2017 od 11:30  v rotundě pavilonu A budou slavnostně vyhlášeny výsledky .  

Dotazníkové šetření pro rodiče žáků naší školy

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Vážení rodiče, naše škola kontinuálně pracuje na zlepšování podmínek pro žáky a snaží se vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči žáků. Rádi bychom vám dali prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje potřebám a možnostem jak vašim, tak vašich dětí. Legislativní rámec vymezující vztahy mezi školou a rodiči a způsobu jejich vzájemné spolupráce udává spíše formální charakter. Rádi bychom byli méně formální …

DEN ZEMĚ – DEN ČINU

SS Polytechnicka Jilova Novinky

V souladu s celoročním plánem práce školy, plánem činnosti celostátního projektu M.R.K.E.V., se žáci ze třídy MSS2., zúčastní ve středu 2. května 2018 každoročních aktivit v rámci Dne Země – Dne činu. Cíl akce:                zvelebování venkovního prostředí školního dvora a vnějších veřejných prostranství, přiléhajících k pozemkům školy Jílová 36g,  

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Předmětová komise TEV připravila v prostoru Mariánského údolí  cvičení zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí. Termíny konání:  02. 05. 2018 a 11. 05. 2018

Zápisový lístek

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Děkujeme za váš zájem o studium na naší a doufáme, že zanedlouho i vaší „Jílové“. Dovolujeme si také připomenout, že do oborů středního vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají. Rozhodnutí bude zveřejněno a vydáváno ve dnech 23. 04. a 24. 04. 2018 od 7: 00 – 17:00 hod. Budeme velmi rádi, když zápisový lístek vašeho dítěte bude putovat …

Chybami se člověk učí

SS Polytechnicka Jilova Zprávy z akcí

V měsíci březnu 2018 se naší škole podařilo od firmy Rigips, se kterou delší dobu na různých úrovních spolupracuje, získat model jednoduché,  jednoduše opláštěné sádrokartonové příčky s patnácti montážními chybami. Tento model firma použila na brněnském výstavišti na akci Saint-Gobain Fórum 2018 jako soutěžní pomůcku pro účastníky školení a ti, kdo odhalili a na příslušném formuláři, který měli k dispozici, zaznamenali všechny tyto …

Trénink pro řemeslníky – Saint-Gobain Fórum 2018

SS Polytechnicka Jilova Zprávy z akcí

Ve dnech 14. a 15. března 2018 se zúčastnili žáci oboru montér suchých staveb akce Fórum 2018 v Kongresovém centru BVV. Přišli jsme v opravdu velkém  počtu, protože po zkušenostech z předchozích ročníků, jsme očekávali velmi zajímavou akci. Tréninků pro řemeslníky se zúčastnili montéři druhého i třetího ročníku, odborní učitelé, učitelé odborného výcviku i rekvalifikanti, kteří se právě na montéra suchých staveb rekvalifikují. …

Exkurze teplárna Červený mlýn Brno – Královo Pole

SS Polytechnicka Jilova Zprávy z akcí

Cílem exkurze bylo  seznámit žáky školy oborů MIEZ, TZB, Instalatér  s provozem teplárenského zařízení Červený mlýn  v návaznosti na tematické plány předmětu Vytápění. Účastníci byli informováni krátkou prezentací a následnou prohlídkou. Na provoze tepláren Červený mlýn, který byl dostaven a rekonstruován v roce 1999, je realizována výroba tepla a elektřiny v paroplynovém cyklu. Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Královo Pole …

Projekt Krokus

SS Polytechnicka Jilova Zprávy z akcí

Žáci naší školy, konkrétně třídy TD1. se zúčastnili projektu Krokus, jehož pořadatelem je Židovské muzeum v Praze. Cílem celého projektu, jehož se účastní žáci a studenti základních a středních škol, je připomenutí  6 milionů židovských obětí, z toho téměř 1, 5 milionu dětí vyvražděných v období 2. světové války nacisty. Tomuto masovému vyvražďování židovského obyvatelstva se také říká holocaust.Jednou z …