Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v JmK

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Hlavním cílem projektu je systematický rozvoj udržitelného partnerství vybraných technicky a řemeslně zaměřených středních odborných škol v Jihomoravském kraji a spolupráce se sociální​mi partnery a subjekty privátního sektoru pro podporu nabídky dalšího vzdělávání. 
Bude podpořen odborný růst lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím systematických stáží zaměřených na výměnu zkušeností mezi privátním sektorem a školami. Přenos těchto zkušeností ze stáží bude průběžně i sumativně evaluován prostřednictvím workshopů s účastníky stáží.
Cíle bude dosaženo vytvořením informačního střediska dalšího vzdělávání na Střední škole polytechnické, vytvořením a pravidelnou aktualizací interaktivního webového portálu, vytvořením sekce dalšího vzdělávání na veletrzích věnovaných vzdělávání v JmK a sumarizací zkušeností ze stáží v Příručce příkladů dobré praxe. 
Spolupracujícími školami jsou:
Integrovaná SŚ polygrafická, Šmahova 110, Brno
SŠ Informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno
Integrovaná SŠ Olomoucká 61
Integrovaná SŠ automobilní, Křižíkova 15, Brno
Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno 
Realizace projektu: 1.3.2011 - 28.2.2014 
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihomoravském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Image