Šablony 2020

SS Polytechnicka Jilova Projekty a granty

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016900 Datum zahájení: 1. února 2020. Datum …

Celostátní soutěže MĚĎ

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Pořadatel: Evropský institut mědi. Výsledky: SOŠ družstva: 1. místo SŠP Brno, Jílová, příspěvková organizace. SOU družstva: 1. místo SŠP Brno, Jílová, příspěvková organizace. SOŠ jednotlivci: 1.místo SŠP Brno, Jílová, příspěvková organizace. 2.místo SŠP Brno, Jílová, příspěvková organizace. SOU jednotlivci: 1.místo SŠP Brno, Jílová, příspěvková organizace. Moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy v další odborné soutěži.

Evropský pohár juniorů v Aténách

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Česká výprava veze z Evropského poháru juniorů v Aténách zlatou medaili. Zasloužil se o ni náš žák – Pavel Švec.  Pavle, moc blahopřejeme.

Ředitel roku 2018/2019 – vyhlášení výsledků.

SS Polytechnicka Jilova Novinky

Řada z vás sledovala vyhlášenou anketu Ředitel roku, zasedla odborná porota a 21. 03. 2019  byli v prostorách Edua Group v Praze slavnostně vyhlášeni vítězové. V kategorii středních škol zvítězil  náš ředitel, pan Ing. Andrzej Bartoś. Vyhlášení stálo za to, nebyla nouze o zajímavá slova ředitelů i porotců komentující české školství. Je to skvělé, Jílová má další prvenství.

Hovorové hodiny 14.3.2019

SS Polytechnicka Jilova Důležité!, Novinky

Individuální konzultace jsou možné od 15:30 do 16.30 hodin. Od 16:30 se konají hovorové hodiny ve třídách s TU. „Schůze výboru SR se koná 14. března 2019 od 15:30 h v zasedací místnosti.“ Rozmístění tříd