Seminář o právech dětí

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 02. 03. 2020 se vybraní členové žákovské rady uchýlili skrze železniční dopravu z Hlavního nádraží města Brna do Poslanecké sněmovny, na ulici Sněmovní, v hlavním městě Praha. Účastnili se semináře, který byl na téma plnění Úmluvy o právech dětí v České republice. Obsahem semináře bylo seznámení veřejnosti s problematikou chování prostředí, ve kterém se děti během svého života nacházejí, kroky a vydané zákony, které stát pro tyto účely vydal a vykonal, a nástin dalších kroků, které v budoucnu povedou k ochraně práv dětí v České republice. Během programu bylo pro posluchače připraveno občerstvení, které bylo zajištěno zmocněnkyní vlády pro lidská práva, paní prof. Helenou Válkovou. V závěru semináře proběhla odborná diskuze, která přinesla nejen názory a myšlenky dospělých, ale i pohled na dané téma ze strany dětí.

Jiří Houzar, MP1