Třicet let kapitánem Jílové

Miroslava Čechová Novinky

Tak jako každá loď má svého kapitána, tak i každá škola má svého ředitele. Tím naším kapitánem lodi zvané Jílová, tedy i jejím ředitelem, je již třicet Ing. Andrzej Bartoś.

Právě před třemi desítkami let se chopil pomyslného kormidla a naši loď, tedy školu, řídí. Tak jako správný kapitán překonává překážky v podobě bouří, skalisek na pobřeží, nespokojené posádky, tak i náš pan ředitel čelí mnoha nástrahám, které mu řízení tak veliké lodi, jakou naše škola je, přináší.

Nejdříve velel lodi zvané Opuštěná. Když potom, roku 1998, přešel na novou loď zvanou Jílová, pustil se ihned do její přestavby. Loď, říkejme raději školu, nově vybavil, provedl úpravy spojené s přestavbou jejího interiéru a před více než 10ti lety se pustil i do jejího rozšíření, aby mohla lépe vyhovovat poměrům dnešní doby a posádka, tedy my dospělí námořníci, všichni pracovníci školy, ale také vy ostatní, naši plavčíci, tedy žáci, byli co nejvíce spokojeni a aby loď mohla klidně plout a škola jako taková dobře fungovat.

Do přístavu, kde nakonec zakotví, je však ještě daleko a loď, tedy školu, je třeba ještě dále vylepšovat, aby sloužila co nejlépe potřebám současnosti. Nechme se tedy překvapit a popřejme jejímu kapitánovi klidné moře, spokojenou posádku a zároveň škole i jejímu řediteli hodně úspěchů.

Jílováci a Mgr. Vítězslav Hulák