Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Miroslava Čechová Nezařazené, Novinky

Ve středu dne 27. ledna uplyne již 76 let od chvíle, kdy Rudá armáda osvobodila největší německý koncentrační tábor Oswietim nacházející se na území dnešního Polska. Název tábora se stal symbolem holocaustu, jehož cílem bylo vyhladit všechny evropské Židy. Koncentrační tábory začaly v průběhu 2. světové války vznikat na všech, Němci ovládaných územích. Symbolem, nahánějícím již při vyslovení jeho názvu hrůzu, se však stala Oswietim.

Když tábor osvobodili 27. 1. 1945 sovětští vojáci, našli v něm více jak 8 000 vyhladovělých vězňů, kteří nebyli schopni vyčerpávajícího pochodu dále na západ. Němci totiž tábor ve chvatu opustili, ale důsledky svých činů zahladit nedokázali. Po zavražděných zůstaly tisíce věcí denní potřeby, ale i kilogramy ženských vlasů jako připomínka těch, kteří v táboře našli smrt, nejčastěji v několika plynových komorách.

Každý rok jsou u příležitosti vzpomínky na oběti holocaustu pořádané různé akce připomínající zvláště mladým lidem hrůzy války. V uplynulých letech se naše škola účastnila exkurzí do Oswietimi , Mauthausenu, v loňském školním roce byla naplánována návštěva Terezína. Žáci vždy počátkem listopadu sázeli semínka žlutých krokusů do tvaru židovské hvězdy přímo v areálu naší školy. Ty pak rozkvetly vždy na konci zimy, aby připomněly miliony obětí holocaustu.

Pandemie koronaviru, která zasáhla svět a je od doby 2. světové války největší katastrofou globálního významu, ovlivnila i pořádání tradičních vzpomínkových akcí. Ty se již loni uskutečnily ve virtuálním prostředí, kdy žáci třídy MP2. četli každý několik jmen z řad židovských obětí a připojili se tak k desítkám a stovkám studentů středních škol připomínajících si tímto způsobem holocaust.

Podobným způsobem proběhne i letošní připomenutí. Naše škola byla, prostřednictvím pobočky Židovského muzea v Praze, pozvána na interaktivní workshop s názvem  Život by mohl být tak krásný. Deník Ruth Maierové. Ruth Maierová, narozená v roce 1920, vyrostla ve Vídni v asimilované židovské rodině s moravskými kořeny. Deník, který si vedla v letech 1933-1942, odráží dívčiny osobní pocity, každodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO – Memory of the World – na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech.

Knihu vydává poprvé v českém překladu nakladatelství Albatros Media 21. ledna 2021. Za současné situace byla nabídnuta žákům i studentům možnost zúčastnit se vzdělávacího programu, který je postaven na práci s úryvky z deníku a interakci s nimi, on-line formou. Workshop trvá 45 minut a koná se zdarma. Spojení se třídou proběhne přes nástroj Google Meet nebo MS Teams. Samotnou výstavu pak bude za zlepšené epidemiologické situace možné navštívit ve vile  Löw-Beer v Brně na ulici Drobného 22 do 9. května tohoto roku.

Mgr. Vítězslav Hulák