Zasedání parlamentů SŠP Brno, Jílová a Střední školy grafické Brno

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 17. 9. 2020 se uskutečnilo společné zasedání parlamentů v prostorách SŠP Brno, Jílová s členy školního parlamentu a žáky ze SŠ grafické Brno.

Akce byla zahájena uvítáním SŠ grafické Brno Mgr. Lenkou Pokornou, po kterém proběhlo seznámení s jednotlivými účastníky tohoto zasedání a stručné představení jejich dovedností a přínosů pro školní parlament.

Po seznámení byla na programu prezentace, kterou připravil a odprezentoval předseda žákovské rady SŠP Brno Jiří Adam Houzar. Tato prezentace byla velmi informativní a pojednávala zejména o aktivitách školního parlamentu jak v minulosti, tak o plánovaných akcích a organizace práce s němi spojenými.

Následovala prohlídka SŠP Brno, Jílová s ukázkami vybavení vybraných učeben a míst. Mezi navštívené učebny a místa patřily např. odpočinkové zóny pro žáky, jídelna, tělocvična, posilovna aj.

Po prohlídce se všichni společně vrátili do „akvárka“, kde se dohodla budoucí spolupráce mezi školami, po které se rozloučili a uzavřeli tak společné odpoledne.

Následovalo slavnostní přivítání nových členů do parlamentu SŠP Brno, Jílová a jejich jmenování do nových funkcí, po kterém byla domluvena témata na další zasedání a schůze byla ukončena.

Zapsal: Daniel Jeřábek

Upravil: Jiří Adam Houzar