Ředitelské volno 25.9.2020

Pavlína Jílková Důležité!, Novinky

Vážení rodiče a žáci,

předpokládáme, že jste zaregistrovali doporučení nového ministra zdravotnictví MUDr. Romana Prymuly, aby ředitelé škol vyhlásili na pátek 25. 09. 2020 ředitelské volno, a prodloužili tak na 4 dny období, kdy se žáci nebudou ve školách setkávat, což by mělo vést ke zlepšení epidemiologické situace.

Ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p. o. tímto vyhlašuje na den 25. 9. 2020  ředitelské volno a současně upozorňuje žáky, aby se v průběhu volných dní vyvarovali rizikového chování.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v naší republice může nastat případ, že ve školách bude zakázána přítomnost žáků a studentů. Hrozí tedy, že bude na školách zavedena distanční výuka. Naši vyučující jsou připravení na tuto situaci a budou využívat především elektronickou platformu EDUPAGE, TEAMS a jiné.

Přejeme všem hodně zdraví a trpělivosti.