Slunovracení 2022

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

Slunovracení letošního školního roku 2022/2023 se v úterý 27. září z důvodu nepříznivého počasí uskutečnilo ve školní tělocvičně. V poledne paní Bušková zahájila celou akci, následně žáci 1. ročníku pronesli slib, a poté pan ředitel pronesl svůj proslov k žákům a popřál hodně štěstí.

Žáci se náramně bavili. V první části se soutěžilo v hodu na koš, kde si každá třída zvolila 3 zástupce, kteří měli 15 pokusů na trefení se do koše. Mezitím, co nějaké třídy soutěžily v hodu na koš, jiné zas zatloukaly hřebíky za co nejkratší čas. Druhou část tvořila soutěž v přetahování lanem.

Žáci se v mezičase mohli občerstvit grilovanou klobásou a nápojem.

Po sečtení bodů ze všech soutěží následovalo vyhlášení výsledků. Na 3. místě se umístila třída I1.B, na 2. příčce poté skončila třída T1.B a celé Slunovracení vyhrála třída DV1.

Na závěr si zaslouží pochvalu všichni, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Především členové školního parlamentu pod vedením koordinátorek paní Lucie Hladíkové a Mgr. Lenky Pokorné. Velké díky patří také vedení školy, díky které se celá tato akce mohla uskutečnit.

Dominik Hřibňák, MIEZ2