Propojování poznatků a posilování mezipředmětových vztahů ve výuce aneb Letem světem – z lineární do cirkulární ekonomiky

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Žáci nástavby prvního ročníku Podnikání se pod vedením učitelů ekologie a ekonomie zamýšleli nad trvale udržitelným rozvojem a přístupem firem.

V rámci hodiny marketingu jsme si vysvětlili principy přístupu tzv. udržitelného rozvoje.

Cílem udržitelného rozvoje je rozvoj lidské společnosti s ohledem na hospodářský a společenský pokrok při zachování a péči o životní prostředí. Tento soulad je nezbytný jak pro podnikatelskou činnost zaměřenou na zisk, tak i ekologický přístup zohledňující péči o životní prostředí.

Po uvedení do problematiky udržitelnosti z hlediska ekologie aplikovali žáci poznatky na modelových příkladech z ekonomie a marketingu. Pozornost jsme věnovali rozdílnosti tzv. lineární ekonomiky a cirkulární ekonomiky, která pracuje s odpady a využívá je jako své další zdroje.

Tento způsob nastavení mysli je pro nezbytný nejen pro generace příští, ale je důležité vést k tomuto přemýšlení i generace stávající.

Ústřední motto, pod kterým se celá výuka nesla, jsme si vypůjčili od Antoina de Saint-Exupéry: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí“.

Výuka založená na propojování poznatků napříč obory je pro žáky poučná, učí je hledat souvislosti, utvářet pohled na svět v globálnějším měřítku a uvědomovat si osobní zodpovědnost za své chování.

„Hodina byla hodně naučná – ohledně ekologie i co se týče ekonomiky. Určitě budu u některých aktivit více zohledňovat životní prostředí a více se starat o planetu.“

A jak hodnotí hodinu žáci?

„Tandemová hodina byla velmi zajímavá, dozvěděl jsem se něco víc o naší planetě. Myslím si, že je to velmi důležité vědět, jak se chovat.“

„Nejvíc jsem si k srdci vzal citát z Malého prince.“

„Hodina byla velice zajímavá a poučná. Velice se mi líbila.“

„Hodina mi přišla zajímavá, dozvěděl jsem se něco nového.“

„Zajímavě podané téma spojené s praktickou stránkou ekonomiky.“

„Bylo to fajn. Zajímavé, přínosné a důležité téma, o kterém se málo mluví.“

Ing. Mgr. Ješetová Anna

Ing. Přemysl Doležal