Tandemová výuka na SŠP Jílová

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

V souvislosti s výzvou Šablony 2 jsme na SŠP Jílová využili možnost zařadit tzv. tandemovou výuku. Co to vlastně je a v čem je výhoda tohoto přístupu?

Tandemová neboli párová výuka je účast dvou pedagogů na jedné vyučovací hodině, kterou společně připraví a zrealizují. Přestože je příprava hodiny náročnější než příprava na běžnou hodinu, pro žáky má tato výuka mnoho nesporných výhod. Přítomnost dvou pedagogů zvyšuje pozornost a žáci si více zapamatují. Zároveň v rámci aktivity obou učitelů je možné se věnovat žákům i individuálně nebo skupinově, aniž by se narušilo tempo výuky rychlejších žáků. Hodina má tak větší spád a energii.

S kolegyní Ing. Michaelou Ošlejškovou jsme měli možnost zrealizovat  mnoho vyučovacích hodin společné výuky v různých předmětech (Ekonomika, Účetnictví, Marketing a management) na nástavbovém oboru Podnikání. Výhoda tohoto přístupu je nejen ve vztahu k žákům, ale představuje možnost se vzájemně rozvíjet z hlediska pedagogických dovedností. Přestože z počátku mohlo být pro žáky překvapivé, že od začátku hodiny jsou netypicky přítomni dva pedagogové, nyní už berou naši přítomnost jako běžnou součást výuky.

A jak ji žáci hodnotí?

„Super vidět pohledy dvou učitelů v 1 hodině, dá se na učivo pak nahlížet jinak, z více úhlů a dělat si svůj názor, což si myslím, že je nejzásadnější u seberozvoje.“

„Vzájemné doplňování předaných informací – více poznatků z hodiny.“

„Líbí se mi, že se vzájemně doplňujete. Myslím si, že pro nás žáky je to super takhle mít dva učitele v hodině. Doufám, že to takhle bude pokračovat a bude to tak super jako doposud.“

„Učivo je lépe srozumitelné a žák dává větší pozor. S paní učitelkou se skvěle doplňujete a učivo se lépe pamatuje, za mě jenom kladné hodnocení.“

 „Můj názor na tandemovou výuku je velice kladný. S paní učitelkou se skvěle doplňujete a vždy si po vaší společné hodině něco odnesu. Je to i velice zábavné, což jsem upřímně nečekala. Měla jsem strach z toho, že hodina bude chaotická a nebudu z toho nic mít, ale byla jsem mile překvapena.“

„Tandemová výuka mi vyhovovala. Výhodou je, že se učitelé navzájem doplňují a líp tak podávají dané učivo, které je vysvětleno vícero způsoby, takže není možnost učivo nepochopit.“

„Je jiná než ostatní hodiny a hlavně se v ní člověk nenudí.“

„Zatím jsem se s tandemovou výukou nesetkal a neměl od toho vysoká očekávání. Na počátku jsem se bál, že bude každý z učitelů mluvit chvíli a jinak vykládat učivo (jiný postup a princip vysvětlování). Obavy se však s první hodinou rozplynuly a musím říct, že je výklad plynulý a dobře rozdělený. S paní učitelkou se také skvěle doplňujete. Výklad je pro mě lepší v tom, že se učitelé střídají, čímžpak jako žák neztrácím pozornost,“

A jak ji hodnotíme my s kolegyní?

Ing. Michaela Ošlejšková: „Díky panu Doležalovi se mi naskytla příležitost si tandemovou výuku poprvé vyzkoušet na vlastní kůži a musím říct, že mě tento druh výuky velmi oslovil a nadchl. Tandemovou výuku shledávám jako ideálním a současně také jedinečným nástrojem ke zlepšování pedagogických schopností a dovedností učitele. Ačkoliv je tento druh výuky mnohem složitější na přípravu než klasická vyučovací hodina, konečný výsledek hodnotím velice kladně. Líbí se mi nejen možnost poznání různých vyučovacích metod, technik a nápadů, které lze ve dvou během vyučovací hodiny realizovat, ale i celková struktura společných hodin a hlavně vzájemná pomoc.“

Ing. Přemysl Doležal: „S tandemovou výukou jsem měl historicky zkušenost pouze z pozice odborníka z praxe. Byla to zajímavá zkušenost, nicméně z tehdejší role nepedagoga, jsem příliš mnoho věcí neřešil. Když po letech přišla další příležitost v rámci Šablon 2, tentokrát pro mě již v pozici pedagoga, zároveň uvádějícího učitele, byl jsem rád, že kolegyně výzvu přijala a šla do toho se mnou. Myslím, že jsme se vzájemně za dobu tandemové výuky obohatili, jak z hlediska různých přístupů, metod, tak především z hlediska spolupráce v hodině. Jsem rád, že se tandemové hodiny vydaří a spolupracujeme jako jeden tým – nejen my dva pedagogové, ale i žáci.“

Ing. Přemysl Doležal Ing. Michaela Ošlejšková a žáci nástavby Podnikání