Nové odborné pracoviště pro montáž a servis chladicích zařízení je na světě:-) za podpory Nadace ČEZ

Miroslava Čechová Novinky

Elektromechanik pro chladicí a klimatizační techniku – obor, který každoročně zaplňuje všechna místa v nové třídě 1. ročníku. Obor, který je lukrativní a v poslední době, kdy celý svět zažívá a nadále bude zažívat důsledky a následky globálního oteplování, nesmírně žádaný a perspektivní.

Obor, který je třeba pro svoji výjimečnost náležitě propagovat a zviditelňovat. Ne, s našimi žáky se nepočítá jako s budoucími projektanty, ale spolehlivými techniky, kteří dokáží jakékoli chladicí zařízení jak nainstalovat a zapojit, tak i zabezpečit profesionální servisní péčí jeho bezchybné fungování. Už v průběhu studia mnozí z nich získávají v rámci individuálního praktického výcviku ve firmách příslib trvalého zaměstnání a taktéž kladné zpětné reakce odborníků z praxe na erudovanost našich absolventů se poslouchají velmi příjemně.

Každoročně geometrickou řadou přibývá domácností, které chtějí vlastnit klimatizační zařízení, chladničku má doma každý a také rozsáhlá průmyslová chladicí zařízení potřebují pro svoji bezvadnou činnost odborný a profesionální servis. Stejně tak však na druhé straně přirozeně ubývá zkušených techniků a mistrů svého oboru, kteří by rádi své vědomosti a umění předali další generaci.

Jsme jednou z pouhých tří škol v celé České republice, která má tento učební obor trvale ve svém portfoliu a přitom s každoročně nejvyšším počtem žáků a uchazečů o studium daného oboru ze všech škol, kde se obor vyučuje. Elektromechaniků pro zařízení a přístroje je po celém Brně mnoho – „chlaďaři“ jsou pouze u nás.

Až doposud však nebylo možné tento obor náležitě představit, a to zejména na úseku teoretického vyučování. Chybělo zde zázemí a prostor, jaký by si obor bezesporu zasluhoval – prostor využitelný jak pro zkvalitnění a zvýšení názornosti vlastní výuky, tak pro důstojnou prezentaci oboru při různých příležitostech, ve styku s veřejností a zájemci o studium.

Nově vznikající učebna pro výuku chladicích zařízení na Jílové
Průběh výuky v učebně Ezp

Odborné pracoviště chladicího zařízení vzniklo za podpory Nadace ČEZ a AZ klima s.r.o., jenž poskytly nemalou finanční částku na vybavení pracoviště novým nábytkem, a taktéž budou nadále nápomocny při průběžném vybavování pracoviště, zejména poskytnutím řezů a modelů komponentů chladicích zařízení, jež velmi zatraktivní teoretické vyučování a celému prostoru dodají důstojný charakter.

Průběh výuky v učebně Ezp

Mimo nově vzniklého odborného pracoviště na úseku teoretického vyučování se podařila zrealizovat i rekonstrukce učebny OVC našimi žáky za pomoci Nadace ČEZ, která zafinancovala elektrorozvody, kazetový podhled a výmalbu. Děkujeme rovněž za nákup 5 učebních pomůcek.

Nové učební pomůcky zakoupené za pomoci Nadace ČEZ

Ostatní vybavení učebny odborného výcviku bylo dodáno v rámci spolupráce se SCHKT. Děkujeme:-)

Vybavení nově vzniklého odborného pracoviště OVC