Krajské setkání parlamentů

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 27. 11. 2019 se naše žákovská rada podílela na organizaci akce pořádané Krajským parlamentem dětí a mládeže Jihomoravského kraje, kde se všichni zúčastnění dozvěděli o možnostech spolupráce, které by mohli na svých školách používat. Začátek akce probíhal v šatnách, kde se po rychlém a organizovaném odbavení pokračovalo do prvního patra. Tam na školy čekaly připravené workshopy, při kterých se všichni mnohé naučili a jako bonus i pobavili. Součástí workshopů byla např. i prohlídka školy. Na závěr se hlasovalo o nejlepším předem připraveném plakátu o roční činnosti žákovského parlamentu, který s očekáváním vyhrála SŠTE, Brno. Následovala zpáteční cesta do šaten a rozloučení se s naší školou.

Jménem parlamentu tímto děkujeme Krajskému parlamentu dětí a mládeže Jihomoravského kraje za možnost se akce zúčastnit a řediteli naší školy, že nám poskytnul volné prostory.

Jiří Houzar