Hodně štěstí u přijímacích zkoušek

Miroslava Čechová Novinky

Ve dnech 3. – 4. května 2021 proběhnou přijímací zkoušky na naši školu. Konají se sice o měsíc dříve než v předchozím roce, ale za stejných, ještě možná přísnějších opatření vynucených stále trvající špatnou epidemiologickou situací v naší zemi.

Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů o studijní obory a dále stanovenými zásadami Ministerstva zdravotnictví je nutné řídit se přesně stanovenými časy uvedenými na pozvánce, která vám byla doručena včetně povinnosti mít připraveny dokumenty, jimiž se musíte při vstupu do budovy školy prokázat. Povinné je mít po celou dobu přijímacích zkoušek na ústech nasazenou roušku. Myslím si však, že tuto skutečnost vám nemusím připomínat, protože jste si na každodenní součást naší povinné výbavy již zvykli. Vše ostatní pak proběhne přesně podle instrukcí našich pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

Všechny stromy kvetou na vaši počest:-)

Držte se prosím přesně danými pokyny, aby mohlo vše proběhnout tak jako v době, kdy jsme se žádnými opatřeními nebyli povinni řídit

Vše ostatní již pak bude záležet na vás samotných. Věříme, že jste se na první větší životní zkoušku, která je nyní před vámi, dobře připravili a že vás budeme moci v září přivítat na půdě naší školy jako nové Jílováky.