Uzavírání klasifikace v náhradním termínu za šk. r. 2022/2023

Jan Studýnka Aktuální informace, Důležité!, Novinky

Komisionální zkoušky a uzavírání klasifikace v náhradním termínu za školní rok 2022/23 začnou v pondělí 28. 08. od 10:00 hod a skončí ve čtvrtek 31. 08. 2023 ve 14:00 hod.

Na konkrétním termínu doklasifikace nebo opravné zkoušky se žáci mohou domlouvat s příslušným vyučujícím zprávou přes Edupage.