Stmelovací večer

Lenka Pokorná Domov mládeže

Dne 24. 10. 2019 jsem měl příležitost se zúčastnit stmelovacího sezení na našem internátě. Při té příležitosti jsme si zahráli mnoho skupinových her, při kterých jsme se pomocí týmové práce více poznali a spřátelili. Vrcholem večera byla skupinová hra, při které jsme vyráběli letadla a vesmírná plavidla pro vejce – tento skvělý večer jsme zakončili působivým hodem našich výtvorů a vajec z okna. Na této akci jsem se velmi pobavil a klidně bych se zúčastnil, pokud by se opakovala.

Lukáš Viktorin (MIEZ2) se svými pomocníky