Prožitkový kurz domovní rady

Lenka Pokorná Domov mládeže

V minulých dnech jsme spolu se zástupci školního parlamentu a domovní rady absolvovali zážitkový kurz v Ivančicích. V budově střediska volného času na nás čekal dvoudenní program složený z her a aktivit nejrůznějšího charakteru. Ten si pro nás připravila dvojice lektorů a bylo vidět, že mají s pořádáním podobných kurzů řadu zkušeností. Zábavnou formou jsme se nejen vzájemně seznámili, naučili se spolu vycházet, spolupracovat, komunikovat, ale navíc jsme si i zasportovali a dobře se pobavili. A aby toho nebylo málo, dozvěděli jsme se i spoustu informací o tom, jak má takový správný školní parlament nebo domovní rada fungovat. Zkrátka a jednoduše – byla to povedená akce!