Velké zasedání školního parlamentu

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Ve středu 5. června se členové školního parlamentu sešli na svém posledním zasedání v tomto školním roce. Zhodnotili jsme společně, co se nám v uplynulém školním roce podařilo a co se nám naopak nepodařilo, naplánovali si náplň práce pro další školní rok. V průběhu zasedání také proběhla aktivita, ve které se žáci vyjadřovali k tomu, co se jim ve škole, na pracovištích a ve školní jídelně líbí a co a jak by rádi změnili. Na zasedání také přijal pozvání pan ředitel, který odpovídal účastníkům na jejich dotazy a připomínky. Zasedání se moc povedlo a děkujeme všem za projevenou podporu.