Školní parlament a vedení školy

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Ve druhém pololetí se žákovská rada nenudí. Prezentovali jsme svou činnost na poradě vedení, což je jen jedna z možností spolupráce naší rady a vedení školy. Také se těšíme na méně formální příležitost komunikace s vedením školy a to na snídani s ředitelem školy, kde si nejen pochutnáme, ale také můžeme s panem ředitelem prodiskutovat a konzultovat naše vize a plány. V neposlední řadě nás také čeká takzvané velké zasedání, kde se sejdou zástupci všech tříd a budou moci diskutovat o problémech, které je tíží a také předávat své nápady řediteli školy. Jsme rádi, že máme příležitost se s vedením takto setkávat a hlavně, že nám někdo naslouchá.