Návštěva bývalé věznice na Cejlu

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Dne 25. dubna 2018 proběhla návštěva prostor bývalé káznice, později věznice, v původních prostorách nacházejících se na ulici Cejl, téměř v centru brněnské metropole, žáky dvou tříd naší školy.

Prostorami bývalé věznice provázel s výkladem spojeným s konkrétními příklady zastupitel JMK, pan Bc. Michal Doležel, který žáky po prvotním seznámení s historií věznice zavedl do míst, kde bývala dříve vězeňská kaple komunisty přetvořená k ideologickým potřebám, dále do míst takzvaných korekcí, tedy samotek, kam byli vězni zavíráni za nepatrný kázeňský prohřešek nebo na dobu zbývající do jejich popravy. Navštívili také místa takzvané robotárny, kde pracovali vězni při výrobě součástek pro potřeby brněnských průmyslových podniků.

Celá prohlídka pak byla téměř symbolicky zakončena na jednom ze tří vězeňských dvorků, na němž byly násilně ukončeny životy téměř dvou desítek odpůrců totalitního režimu v místech, kde dříve stávala šibenice. Žáci zde uctili minutou ticha životy těch několika statečných, kteří své životy obětovali v boji za svobodu a demokracii.

Cílem celé akce, které se za pedagogického dohledu zúčastnili žáci tříd TD1. a TD3., byla nejen vzpomínka na dobu před 70ti lety, kdy v tehdejším Československu zvítězil totalitní režim, který na desítky let ovlivnil negativně životy milionů lidí v naší zemi, ale také připomenutí mladým lidem, že za demokracii, v níž nyní žijeme, bylo nutné v minulosti  bojovat.

Mgr. Vítězslav Hulák