„Suchej únor“ výstupy do kampaně žáků nástavby Podnikání

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Vynechání alkoholu na měsíc může mít řadu pozitivních účinků na zdraví a životní styl. Měsíc únor je spojený s kampaní „Suchej únor“, která se zaměřuje na podporu abstinence a omezení konzumace alkoholických nápojů v měsíci únoru.

Do této aktivity se zapojují nejen jednotlivci, ale i celé firmy v rámci aktivit zaměřených na péči o zaměstnance, CSR (Společenské odpovědnosti firem) či v rámci PR (Public Relations).

Naši žáci 1. ročníku nástavby Podnikání zpracovali v rámci předmětu Management a marketing grafické výstupy podporující tuto kampaň a vyzkoušeli si tak práci marketingového oddělení.

Více o akci https://suchejunor.cz/

Na podporu tématu „Suchej únor“ vznikl i audiovizuální výstup od Oldy, ke zhlédnutí zde:

Ing. Přemysl Doležal