Prospěchové stupendium ze Sdružení rodičů

Miroslava Čechová Novinky

Nárok na prospěchové stipendium má každý žák, který uhradil příspěvek 300 Kč do SR nejpozději 30. listopadu 2021.

Výše odměny žákům při dosažení průměrného prospěchu (denní studium):

  • 1500 Kč (průměrný prospěch 1,00 – 1,05)
  • 1000 Kč (průměrný prospěch 1,06 – 1,10)
  • 800 Kč (průměrný prospěch 1,11 – 1,20)
  • 500 Kč (průměrný prospěch 1,21 – 1,25)

Výše odměny žákům při dosažení průměrného prospěchu (zkrácené studium):

  • 800 Kč (průměrný prospěch 1,00 – 1,05)
  • 600 Kč (průměrný prospěch 1,06 – 1,10)
  • 400 Kč (průměrný prospěch 1,11 – 1,20)

Výše odměny žákům při dosažení průměrného prospěchu (žáci s uznaným vzděláváním):

  • 300 Kč (průměrný prospěch 1,00 – 1,10)
  • 200 Kč (průměrný prospěch 1,11 – 1,20)