Jak se nezadlužit a splnit si své finanční cíle

David Čížek Novinky, Zprávy z akcí

Nástavba Podnikání prověřila znalosti a dovednosti v oblasti finanční gramotnosti a udržitelného rozvoje . V rámci hry Dr. Zdědil a pan Zdražil jsme ve třídě vytvořili rodiny, které se snažily naplnit své finanční cíle a využívat k tomu nástrojů finančních trhů.

Jak to celé probíhalo? 

Žáci si vylosovali příslušnou roli, kterou po dobu hry v rodině zastávali. Každý člen rodiny si stanovil jedno své přání a jedno společné za celou rodinu. 

Každá rodina měla jiné výchozí podmínky – ať již z hlediska počtu členů rodiny, tak i finanční situace – příjmů i výdajů. 

Společně jsme prošli 5 měsíců života každé rodiny s cílem splnit si svá přání a nezadlužit se. V průběhu hry nás potkávaly různé situace ze života, některé příjemné, jiné méně příjemné, ale reálné. Prakticky jsme si vyzkoušeli principy jednotlivých produktů finančních trhů – ať už pojistných produktů, či úvěrových nebo spořících. 

Hra vytvořila bezpečnou příležitost vyzkoušet si, jaké je to být dospělý, zodpovědný za rodinu a finance. Propojili jsme teorii s praxí a bylo to moc fajn

Ing. Přemysl Doležal