180904 PaZ Opravné závěrečné zkoušky – harmonogram září 2018

SS Polytechnicka Jilova