Vedení školy


Image

Ředitel školy


Ing. Bohdálek Vladimír
Kabinet: C105
Telefon: 543 424 518
Email: bohdalek@jilova.cz


Image

Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku


Ing. Čechová Miroslava, Ph.D.
Kabinet: C214
Telefon: 543 424 520
Email: cechova@jilova.cz


Image

Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku


Ing. Řezníčková Jana 
Kabinet: C214
Telefon: 543 424 520
Email: reznickova@jilova.cz


Image

Zástupce ředitele pro praktickou výuku


Mgr. Šlezinger Kamil
Kabinet: C121a
Telefon: 543 424 516
Email: slezinger@jilova.cz


Image

Zástupkyně ředitele pro provozně ekonomický úsek, statutární zástupkyně


JUDr. Machalová Zuzana
Kabinet: C107
Telefon: 543 424 513
Email: machalova@jilova.cz
Asistentka ředitele


Jursová Klára
Kabinet: C105
Telefon: 543 424 512
Email: jursova@jilova.czImage

Vedoucí vychovatelka


Mgr. Pokorná Lenka
Kabinet: D117a
Telefon: 543 424 517
Email: pokorna@jilova.cz


Image

Správce informačních a komunikačních technologií


Studýnka Jan
Kabinet: C118
Telefon: 543 424 536
Mobil: 601 576 047
Email: studynka@jilova.cz


Image

Výchovná poradkyně


Mgr. Studýnková Petra
Kabinet: C221
Telefon: 543 424 533
Mobil: 777 670 137
Email: studynkova@jilova.cz 


Image

Metodička prevence


Mgr. Bušková Milena
Kabinet: C235
Telefon: 543 424 535
Email: buskova@jilova.cz 


Image

Školní psycholog


Mgr. Lipták Miroslav C.Ht.
Kabinet: C221
Telefon: 543 424 560
Email: liptak@jilova.cz