PROVOZNě ekonomické ODDĚLENÍ


Příjmení, jméno, titul
E-mail
Telefon
Místnost
Zástupkyně ředitele pro PEÚ, statutární zástupkyně
Machalová Zuzana, JUDr.

543 424 513

C 107
Vedoucí oddělení
Růžičková Dana, Ing.

543 424 515

C 104
Hlavní ekonomka
Březovičová Iva

543 424 526

C 104

Samostatná odborná ekonomka

Solařová Věra

543 424 525

C 104
Pokladní
Bandžuchová Adriana

543 424 529

C 106
Personalistka žáků
Nečasová Ludmila

543 424 519

C 109
Personalistka, referentka dalšího vzdělávání
Jirků Petra

543 424 527

C 109
Mzdová účetní
Šuhadová Štěpánka, Ing.

543 424 557

C 121c